Przejdź do treści

prawo rodzinne

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę lub męża?

Niejednokrotnie rozwód wiąże się z koniecznością ponoszenia alimentów na byłego małżonka. Z czasem obowiązek zapłaty alimentów staje się coraz bardziej uciążliwy – często pojawiają się nowe wydatki takie jak konieczność utrzymania nowej rodziny czy też możliwości zarobkowe obwiązanego ulegają ograniczeniu ze względu na emeryturę czy zmianę stanowiska. W takich sytuacjach często pada pytanie jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę lub męża?

ślub z krewnym

Ślub z krewnym

Mówi się że miłość nie wybiera. Nie rzadko zdarza się, że tą jedyną lub tym jedynym jest krewny. Czy taki związek może zostać sformalizowany? Czy prawo dopuszcza małżeństwa pomiędzy spokrewnionymi? Ślub z krewnym został uregulowany w przepisach prawa. Przyjrzyjmy się bliżej tej regulacji.

Rozwiązanie adopcji

Rozwiązanie adopcji

Przysposobienie dziecka, czyli adopcja, to poważna decyzja w życiu rodziców adopcyjnych. Czasami pomimo szczerych chęci i serca włożonego w relację z dzieckiem adopcyjnym okazuje się, że decyzja o adopcji była błędem. W takich sytuacjach prawo przewiduje instytucję rozwiązania przysposobienia. W jakich sytuacjach i na jakich zasadach rozwiązanie adopcji jest dopuszczalne?

Intercyza po ślubie

Intercyza po ślubie

Intercyza, czyli umowny ustrój majątkowy, jest coraz częściej spotykana w polskich małżeństwach. Wiele młodych par decyduje się na zawarcie intercyzy już w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Wprowadzenie umownego ustroju majątkowego rozważa też wiele osób, które już są w związku małżeńskim. Czy intercyza po ślubie jest możliwa?

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Rozwód pociąga za sobą wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana nazwiska po rozwodzie. Zmiana nazwiska byłego małżonka została jasno uregulowana w polskim prawie. Co jednak z nazwiskiem dziecka po rozwodzie rodziców? Czy zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie jest możliwa?   

Ślub a nazwisko

Ślub a nazwisko

Ślub wiąże się z koniecznością podjęcia wielu poważnych decyzji. Jedną z nich jest decyzja co do nazwiska małżonków. Problem relacji ślub a nazwisko spędza sen z powiek wielu parom. Jakie są możliwości wyboru nazwiska? Kiedy trzeba podjąć decyzję? Czy w przypadku rozwodu możliwy jest powrót do poprzedniego nazwiska? Na te i inne pytanie odpowiadamy w najnowszym artykule.

Kiedy najwcześniej można wziąć ślub

Kiedy najwcześniej można wziąć ślub?

Niekiedy pary wstrzymują się z decyzją o zawarciu związku małżeńskiego latami. Niekiedy jednak od razu wiadomo, że to “ta jedyna” lub “ten jedyny” i decyzja taka zapada szybko. W takich sytuacjach zdarza się, że młodzi zamierzają pobrać się tak szybko jak to tylko możliwe. Kiedy najwcześniej można wziąć ślub?

wniosek o uzasadnienie

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia stanowi jasno z najważniejszych pism we wszystkich procedurach sądowych. Uzyskanie uzasadnienia orzeczenia nie tylko pozwala na ustalenie jakimi motywami kierował się sąd wyjadając dane orzeczenia ale również pozawala na założenia środka odwoławczego takiego jak apelacja czy zażalenie.

Obowiązkowe doręczenia elektroniczne

Obowiązkowe doręczenia elektroniczne przez Portal Informacyjny

W okresie epidemii dochodzi do szeregu problemów związanych z doręczaniem sądowych przesyłek poleconych. W celu ograniczenia tych problemów wprowadzono obowiązkowe doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Doręczenia takie obowiązkowe będą dla profesjonalistów.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Człowiek nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności możliwość zawierania umów, z chwilą osiągnięcia 18-go roku życia. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy ze względu na stan zdrowia psychicznego osoba taka nadal faktycznie nie jest w stanie rozsądnie prowadzić swoich spraw. W takiej sytuacji bliscy tej osoby powinni zastanowić się nad jej ubezwłasnowolnieniem dla jej bezpieczeństwa prawnego.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Powstaje Sąd Okręgowy w Sosnowcu – aktualizacja

Od 1 kwietnia 2022 roku utworzony został Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży Sąd Okręgowy w Katowicach i w Częstochowie oraz ułatwi dostęp do sądu lokalnej ludności. Utworzenie nowego sądu zostało skorelowane z utworzeniem 1 marca 2021 r. Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju będą orzekać w polskich sądach?

Minister Sprawiedliwości na konferencji 18 marca 2021 r. zapowiedział wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów nieprofesjonalnych. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych odciążając tym samym sędziów zawodowych, którzy skupiliby się na trudniejszych sprawach. Pełny projekt ustawy mamy poznać latem.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym opłat i zaliczek na poczt wydatków. Istotnym jest prawidłowe sporządzenie takiego wniosku. W niniejszym artykule analizujemy kwestę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Środki poprawcze wobec nieletnich

Środki poprawcze wobec nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje zarówno środki wychowawcze jaki i środki poprawcze, które mogą zostać zastosowane przez sąd w razie stwierdzenia demoralizacji nieletniego lub popełnienia przez niego czynu karalnego. W niniejszym artykule analizujemy kwestię środków poprawczych wobec nieletnich.

zmiany w zakresie alimentów

Ważne zmiany w zakresie alimentów

1 października 2020 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, w którym wprowadzono ważne zmiany w zakresie alimentów. Obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń zaczął funkcjonować tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

separacja

Separacja czyli razem ale osobno

Niestety nie zawsze w związku małżeńskim wszystko układa się pomyślnie. Zdarzają się sytuacje, kiedy małżonkowie z powodu narastającego między nimi konfliktu nie chcą doprowadzić do rozwodu i obawiają się jego konsekwencji. Warto wówczas rozważyć mniej radykalną instytucję, czyli separację, która może wbrew pozorom poprawić relacje małżeńskie.

demoralizacja nieletniego

Demoralizacja nieletniego

Demoralizacja nieletniego stanowi jedną z podstawowych przesłanek stosowania wobec nieletniego środków wychowawczych i środka poprawczego wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Czym jest demoralizacja nieletniego? Kiedy mamy z nią do czynienia? I co najważniejsze jakie są jej skutki?

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz