Przejdź do treści

GC Adwokaci

Powstaje Sąd Okręgowy w Sosnowcu – aktualizacja

Od 1 kwietnia 2022 roku utworzony został Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży Sąd Okręgowy w Katowicach i w Częstochowie oraz ułatwi dostęp do sądu lokalnej ludności. Utworzenie nowego sądu zostało skorelowane z utworzeniem 1 marca 2021 r. Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Dane kontaktowe

Na początku działalności Sąd okręgowy w Sosnowcu będzie posiadać dwie siedziby – odrębną dla pony cywilnego i odrębną dla pionu karnego. 

https://sosnowiec.so.gov.pl/

ul. Teatralna 9
41-221 Sosnowiec

Tel.: +48 32 368 74 03

boi.cywilny@sosnowiec.so.gov.pl

ul. Stefana Żeromskiego 3
41-205 Sosnowiec

Tel.: +48 32 368 73 03

boi.karny@sosnowiec.gov.pl

Właściwość Sądu Okręgowego w Sosnowcu

Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się sprawami z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu. Dotychczas obszary te należały do właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Jakimi sprawami zajmie się Sąd Okręgowy w Sosnowcu?

Nowa jednostka rozpoznawać będzie sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism. Sąd Okręgowy rozpozna sprawy w II instancji w których orzeczenie zapadło w sądach rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu. 

W pierwszej instancji do właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu z zakresu prawa cywilnego będą należeć sprawy:

W pierwszej instancji do właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu z zakresu prawa karnego będą należeć sprawy:

Jakimi sprawami zajmie się Sąd Okręgowy w Sosnowcu?

Nowa jednostka rozpoznawać będzie sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism. Sąd Okręgowy rozpozna sprawy w II instancji w których orzeczenie zapadło w sądach rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu. 

W pierwszej instancji do właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu z zakresu prawa cywilnego będą należeć sprawy:

W pierwszej instancji do właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu z zakresu prawa karnego będą należeć sprawy:

Podstawa prawna

Sąd Okręgowy w Sosnowcu powstał na postawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 23 marca 2021 r. poz. 530. 

Pełną treść rozporządzenia z dnia 16 marca 2021 r. znajdziesz tutaj