Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Od 1 września 2021 roku utworzony zostaje Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży Sąd Okręgowy w Katowicach i w Częstochowie oraz ułatwi dostęp do sądu lokalnej ludności. Utworzenie nowego sądu  zostało skorelowane z utworzeniem 1 marca 2021 r. Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu

Jakie miasta obejmie Sąd Okręgowy w Sosnowcu?

Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się sprawami z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu. Dotychczas obszary te należały do właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Jakimi sprawami zajmie się Sąd Okręgowy w Sosnowcu?

Nowa jednostka rozpoznawać będzie sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism. Sąd Okręgowy rozpozna sprawy w II instancji w których orzeczenie zapadło w sądach rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu. 

W pierwszej instancji do właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu z zakresu prawa cywilnego będą należeć sprawy:

W pierwszej instancji do właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu z zakresu prawa karnego będą należeć sprawy:

Nowy sąd zacznie swoją działalność z dniem 1 września 2021 roku.

Co ze sprawami w toku?

Sprawy wszczęte przed Sądem i niezakończone przed dniem 1 września 2021 r. rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Katowicach i Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, dla których właściwa będzie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejmuje i prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Oznacza to, że jeśli Twoja sprawa należy do właściwości Prokuratur Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i Zawierciu i prowadzona była przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach lub Częstochowę to przekazana zostanie do nowo powstałej jednostki w Sosnowcu. 

Gdzie będzie siedziba nowej jednostki?

Wedle informacji prasowych najprawdopodobniej Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpocznie swoją działalność w Katowicach – w siedzibie Sądu Okręgowego w Katowicach. Docelowa siedziba ma dopiero zostać pozyskana i przygotowana na potrzeby nowej jednostki. Na razie nie ma informacji gdzie będzie się znajdować docelowa siedziba sądu. 

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

Tel.: +48 (32) 296-28-00

sekretariat@sosnowiec.po.gov.pl

Na jakiej podstawie prawnej powstał Sąd Okręgowy w Sosnowcu?

Sąd Okręgowy w Sosnowcu powstał na postawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 23 marca 2021 r. poz. 530. 

Pełną treść rozporządzenia z dnia 16 marca 2021 r. znajdziesz tutaj