Przejdź do treści

o prawie

wysokość odsetek od 6 maja 2022 r.

Nowa wysokość odsetek od 6 maja 2022 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2022 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 6 maja 2022 r. To kolejna decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od 6 maja 2022 r. 

wysokość odsetek od 7 kwietnia 2022 r.

Nowa wysokość odsetek od 7 kwietnia 2022 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 1 pkt proc., tj. do poziomu 4,5 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 7 kwietnia 2022 r. To kolejna decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od 7 kwietnia 2022 r.

Ochrona czasowa - Ukraina

Ochrona czasowa – Ukraina

24 lutego 2022 r. rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły na szeroką skalę inwazję na Ukrainę. W rezultacie znaczne części terytorium Ukrainy stanowią obecnie obszar konfliktu zbrojnego, z którego uciekły lub uciekają tysiące ludzi. W konsekwencji Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o objęciu wysiedleńców ochroną tymczasową. 

Założenie działalności gospodarczej przez Ukraińca

Założenie działalności gospodarczej przez Ukraińca

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne stało się udzielenie pomocy tysiącom mieszkańcom Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi próbę rozwiązania związanych z tym problemów. Dzięki ustawie założenie działalności gospodarczej przez Ukraińca stało się niezwykle proste.

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne stało się udzielenie pomocy tysiącom mieszkańcom Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi próbę rozwiązania związanych z tym problemów. Przewidziana ustawą ułatwiona droga do podjęcia pracy pozwoli na szybkie podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy.

Legalizacja pobytu Ukraińca w Polsce

Legalizacja pobytu Ukraińca w Polsce

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne stało się udzielenie pomocy tysiącom mieszkańcom Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi próbę rozwiązania związanych z tym problemów. Legalizacja pobytu Ukraińca w Polsce to najważniejsza kwestia regulowana przez tą ustawę.

wysokość odsetek od 9 marca 2022 r.

Nowa wysokość odsetek od 9 marca 2022 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 marca 2022 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 3,5 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 9 marca 2022 r. To kolejna decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od 9 marca 2022 r.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń w kierunku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia. Dla tych osób przygotowywana jest specjalna specustawa, która ułatwia legalizację ich pobytu i podjęcie pracy. Analizujemy wstępny projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Uchodźca

Kim jest uchodźca?

Inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła do ucieczki setki jej obywateli, którzy szukają schronienia w Polsce. Osoby te szukają bezpieczeństwa, którego nie mogli znaleźć w swoim kraju. Powszechnie nazywa się ich uchodźcami. Czy jednak określenie takie ma uzasadnienie prawne? Kim właściwie jest uchodźca w świetle prawa?

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę lub męża?

Niejednokrotnie rozwód wiąże się z koniecznością ponoszenia alimentów na byłego małżonka. Z czasem obowiązek zapłaty alimentów staje się coraz bardziej uciążliwy – często pojawiają się nowe wydatki takie jak konieczność utrzymania nowej rodziny czy też możliwości zarobkowe obwiązanego ulegają ograniczeniu ze względu na emeryturę czy zmianę stanowiska. W takich sytuacjach często pada pytanie jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę lub męża?

wysokość odsetek od 9 lutego 2022 r.

Nowa wysokość odsetek od 9 lutego 2022 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lutego 2022 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 2,75 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 9 lutego 2022 r. To kolejna decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 9 lutego 2022 r.

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

PZP 2021: fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy mogą obowiązywać w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje mogą wykluczać możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Popełnienie przestępstwa wiąże się z wieloma poważnymi konsekwencjami prawnymi. Między innymi pracodawcy często wymagają od swoich pracowników niekaralności, a osoba skazana nie może podjąć pracy na wielu stanowiskach. Skazanie nie oznacza, że do końca życia nie będzie możliwe odzyskanie statusu osoby niekaranej – na odzyskanie takiego statusu pozwala zatarcie skazania. 

Ustawa o przekazaniu Węgrom Kodeksu Korwina

Ustawa o przekazaniu Węgrom Kodeksu Korwina

W dniu 2 lutego 2022 roku do Sejmu trafił projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu “Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”. Ustawa o przekazaniu Węgrom Kodeksu Korwina zakłada przekazanie tego bezcennego zabytku na rzecz Węgier  ma stanowić wyraz wdzięczności za podarowanie na rzecz Polski przez Węgry pozłacanej zbroi dziecięcej króla Zygmunta II Augusta.

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

PZP 2021: obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy obowiązują w każdym postępowaniu. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą podlega wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje zawsze wykluczają możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

Ubezpieczenie a mandat

Ubezpieczenie a mandat – o mandacie dowie się ubezpieczyciel

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym nie tylko podniesiono wysokość mandatów i grzywien ale również zmodyfikowano zasady dotyczące relacji ubezpieczenie a mandat. Ubezpieczyciele będą mogli weryfikować historię wykroczeń drogowych kierowcy i na tej podstawi ustalić wysokość składki.

ustawa antylichwiarska

Nowa ustawa antylichwiarska – projekt

W styczniu 2022 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projektowana ustawa antylichwiarska ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.

Fundusz Kompensacyjny NOP

Powstał Fundusz Kompensacyjny NOP

W dniu 12 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa dotycząca utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego. 

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz