o prawie

projekt budowlany

Projekt budowlany czyli pierwszy etap inwestycji

Projekt budowlany stanowi podstawowy dokument inwestora w procesie inwestycyjnym. To właśnie w oparciu projekt budowlany może zostać wydane pozwolenie na budowę a inwestycja będzie realizowana. W niniejszym artykule analizujemy istotę projektu budowlanego z prawnego punktu widzenia.

separacja

Separacja czyli razem ale osobno

Niestety nie zawsze w związku małżeńskim wszystko układa się pomyślnie. Zdarzają się sytuacje, kiedy małżonkowie z powodu narastającego między nimi konfliktu nie chcą doprowadzić do rozwodu i obawiają się jego konsekwencji. Warto wówczas rozważyć mniej radykalną instytucję, czyli separację, która może wbrew pozorom poprawić relacje małżeńskie.

czy koronamandaty są legalne

Czy koronamandaty są legalne?

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa wywarł istotny wpływ na życie w Polsce. By zminimalizować skutki epidemii w ostatnich miesiącach rząd zdecydowała się na wprowadzenie rozlicznych obostrzeń, których nieprzestrzeganie może skutkować nałożeniem mandatu. Zadajmy jednak pytanie czy koronamandaty są legalne?

nowelizacja prawa budowlanego 2020

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 r.

19 września 2020 r. wchodzi w życie jedna z największych nowelizacji prawa budowlanego ostatnich lat. Z założenia twórców nowelizacja prawa budowlanego 2020 r. ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W niniejszym artykule analizujemy wprowadzone zmiany.

orły prawa 2020

GC Adwokaci laureatami nagrody Orły Prawa 2020

Kancelaria GC Adwokaci została laureatem konkursu Orły Prawa 2020. Orły Prawa to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitułą oceniająca są klienci. Co za tym idzie, ich werdykt jest najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych usług. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów. Do grona Orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach.

zniszczenie cudzej rzeczy

Zniszczenie cudzej rzeczy – czy to karalne?

Uszkodzenie, zniszczenie cudzej rzeczy lub uczynienie jej niezdatnej do użytku może stanowić przestępstwo. W niniejszym artykule omawiamy czy każde zniszczenie, uszkodzenie cudzej rzeczy lub uczynienie jej niezdatnej do użytku jest karalne, jaka jest różnica pomiędzy zniszczeniem rzeczy a jej uszkodzeniem oraz jaka kara grozi za popełnienie takiego czynu.

demoralizacja nieletniego

Demoralizacja nieletniego

Demoralizacja nieletniego stanowi jedną z podstawowych przesłanek stosowania wobec nieletniego środków wychowawczych i środka poprawczego wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Czym jest demoralizacja nieletniego? Kiedy mamy z nią do czynienia? I co najważniejsze jakie są jej skutki?

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

bójka czy pobicie

Bójka czy pobicie? Jak je rozróżnić?

Zgodnie z art. 158 kodeksu karnego osoba biorąca udział w bójce lub pobiciu naraża się na odpowiedzialność karną. W sytuacji gdy dochodzi do rękoczynów należy ustalić czy dana sytuacja stanowiła bójkę, pobicie czy też naruszenie nietykalności cielesnej.

prawa osoby zatrzymanej

MASZ PRAWO DO SWOICH PRAW – prawa osoby zatrzymanej

W związku z ostatnimi kontrowersyjnymi i bulwersującymi opinię publiczną działaniami organów ścigania (w szczególności Policji), polegającymi na masowym zatrzymywaniu demonstrantów w Warszawie, odmawianiu obrońcom kontaktu z klientami oraz osobami najbliższymi, przypominamy Państwu jakie prawa bezwzględnie przysługują każdemu zatrzymanemu.

Środki wychowawcze

Środki wychowawcze wobec nieletnich

Przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Wobec takiego nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Jakie środki wychowawcze przewiduje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich?

burze – kto odpowiada za szkody

Wichury, ulewy, burze – kto odpowiada za szkody?

Ostatnie gwałtowne zdarzenia meteorologiczne nad Polską, w tym w szczególności nawałnice, które przeszły niedawno nad naszym regionem spowodowały wśród mieszkańców rozległe szkody majątkowe. Wichury, ulewy, burze – kto odpowiada za szkody?

pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem w niemal każdym procesie budowlanym. Jest ono decyzją administracyjną wydaną zgodnie z KPA, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź na wykonywanie innych robót budowlanych niezwiązanych z budową obiektu budowlanego. Czym jest pozwolenie na budowę? Kiedy jest konieczne? Jak je zdobyć? W niniejszym artykule omawiamy pozwolenie na budowę.

testament ustny

Testament ustny

Testament ustny to rozwiązanie dla osób chcących rozporządzić swoim majątkiem a nie mają możliwości sporządzenia testamentu w jednej z form zwykłych lub też sporządzenie takiego testamentu jest znacznie utrudnione. Czym jest testament ustny? W jakich okolicznościach i w jaki sposób może zostać sporządzony? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

nowelizacja kodeksu karnego z 2019

Nowelizacja kodeksu karnego z 2019 r. niezgodna z Konstytucją

14 lipca 2020 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący nowelizacji kodeksu karnego – postępowanie legislacyjne, dopuszczalny zakres poprawek senackich. Trybunał orzekł, że projekt ustawy jest w całości niezgodny z Konstytucją, a w konsekwencji Prezydent nie może podpisać ustawy.

jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament?

Prawo testowania, czyli dokonywania rozrządzeń majątkiem na wypadek śmierci, to jedno z najstarszych praw ustanowionych przez człowieka. Prawo decydowania komu i w jakiej części przypadnie pozostawiony przez zmarłego majątek może być wykonywane w drodze testamentu. Omawiamy jak sporządzić testament.

pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Niestety zdarzają się sytuacje, w których nie każdy rodzic potrafi we właściwy sposób zadbać o dobro swojego dziecka. Kiedy jego zachowanie ma niekorzystny wpływ na rozwój, proces wychowawczy czy edukacyjny, a nawet majątek dziecka sąd może pozbawić go władzy rodzicielskiej. W tym artykule przybliżymy Państwu problematykę instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej.