o prawie

Syrop z alkoholem a jazda autem

Syrop z alkoholem a jazda autem

Kierowcy w okresie grypowym powinni zachować szczególną ostrożność przy przyjmowaniu syropów. Część za nich może bowiem zawierać alkohol. Stosowanie znacznej ilości takiego syropu może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy. W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie IV KK 104/20 analizując problem syrop z alkoholem a jazda autem.

Fundusz Kompensacyjny NOP

Fundusz Kompensacyjny NOP – projekt ustawy

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

W ustawie Prawo budowlane określono funkcje w budownictwie (m.in. projektowanie, kierowanie budową), które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Poniżej analizujemy poszczególne uprawnienia budowlane.

Apelacja od wyroku karnego

Apelacja od wyroku karnego

  • o prawie

Apelacja od wyroku karnego stanowi rozwiązanie dla osób, które nie są zadowolone w treści wyroku jaki zapadł w ich sprawie. Postępowanie odwoławcze stanowi wyraz konstytucyjnego prawa do sądu, zapewniając każdemu oskarżonemu prawo do pochylenia się  przez sąd drugiej instancji nad jego sprawą. Jakie są podstawowe zasady dotyczące apelacji w sprawach karnych?

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji już w Sejmie

W dniu 22 września 2021 r. do Sejmu jako projekt trafiła ustawa zakazująca całkowicie aborcji. Głównym założeniem projektu jest całkowity zakaz aborcji i traktowanie aborcji na równi z morderstwem. Co więcej, zgodnie z projektem poronienie może skończyć się postawieniem zarzutu nieumyślne spowodowania śmierci. Co jeszcze przewiduje kontrowersyjny projekt?

Nowa wysokość odsetek od 4 listopada 2021 r.

Nowa wysokość odsetek od 4 listopada 2021 r.

  • o prawie

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 4 listopada 2021 r. To druga decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 4 listopada 2021 r.

Nieuczciwy wykonawca

Nieuczciwy wykonawca

W czasie gdy pracy dla fachowców nie brak znalezienie wykonawcy może rodzić poważne trudności. Brak terminów i wysokie stawki to jednak nie jedyne zagrożenia czyhające na zlecających. Nieuczciwy wykonawca może nie tylko spowodować straty finansowe ale też poważnie opóźnić realizację wymarzonej wykończeniówki, remontu lub innych prac. Jak bronić się przed nieuczciwym fachowcem?

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Co do zasady polskie prawo nie dopuszcza możliwości zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Jednym z wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Czym jest taka umowa? Jakie rodzi skutki? Jak ją zawrzeć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Rozwiązanie adopcji

Rozwiązanie adopcji

Przysposobienie dziecka, czyli adopcja, to poważna decyzja w życiu rodziców adopcyjnych. Czasami pomimo szczerych chęci i serca włożonego w relację z dzieckiem adopcyjnym okazuje się, że decyzja o adopcji była błędem. W takich sytuacjach prawo przewiduje instytucję rozwiązania przysposobienia. W jakich sytuacjach i na jakich zasadach rozwiązanie adopcji jest dopuszczalne?

Skutki niespisania

Skutki niespisania

Choć Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwał dłużej niż pierwotnie zakładano (aż 6 miesięcy – od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.), to część zobowiązanych do uczestniczenia w spisie nie wykonała swojego obowiązku związanego ze spisem. Jakie są skutki niespisania? Analizujemy ryzyka związane z niespisaniem.

Fałszywy certyfikat COVID-19

Fałszywy certyfikat COVID-19 okiem prawnika

W niektórych krajach certyfikat COVID-19 staje się przepustką do w miarę normalnego życia. Certyfikat staje się niezbędny także przy przekraczaniu granic państw. Nie wszyscy przekonani są jednak o słuszności szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19. Takie osoby niekiedy mogą dać się skusić ofertom kupna certyfikatu COVID-19 przez Internet. Czy fałszywy certyfikat COVID-19 może być niebezpieczny?

wysokość odsetek od 7 października 2021

Nowa wysokość odsetek od 7 października 2021 r.

  • o prawie

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 października 2021 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,5%. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 7 października 2021 r. To pierwsza decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 7 października 2021 r.

uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Budowa budynku to skomplikowany i poważny proces. Dlatego uczestnicy procesu budowlanego zostali szczegółowo opisani w prawie budowlanym. Są to najważniejsze podczas budowy osoby, którym prawo przyznaje szereg uprawnień i obowiązków związanych z realizacją inwestycji. W niniejszym artykule omawiamy najważniejsze osoby na budowie.

Przedawnienie w sprawach cywilnych

Przedawnienie w sprawach cywilnych

Przedawnienie w sprawach cywilnych ma istotne znaczenie przy dochodzeniu wszystkich roszczeń. Upływ terminu przedawnienia może nawet całkowicie uniemożliwić wyegzekwowanie długu od dłużnika. Czym jest przedawnienie? Jaki jest jego skutek? Jak liczyć termin przedawnienia?

Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej

Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej

Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej jest jednym z najważniejszych terminów procesowych w procedurze karnej. Jego niedochowanie może rodzić poważne skutki procesowe dla niezadowolonej z wyroku strony procesu karnego. Jaki jest zatem termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej? Jak go obliczyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

braki formalne odwołania do KIO

Braki formalne odwołania do KIO

Złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wymaga zachowania pewnych szczególnych warunków formalnych odwołania. Jakie warunki powinno słaniać odwołanie do KIO? Co się dzieje gdy odwołanie do KIO takich warunków nie spełnia? Czy braki formalne odwołania do KIO powodują automatyczne odrzucenie odwołania?

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Planujesz wybudować dom? Niedługo może się to okazać prostsze. Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę to jeden za ze sztandarowych założeń Polskiego Ładu. 8 września 2021 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji zakładający, że dom do 70 m2 będzie można wybudować na zgłoszenie. Przyjrzyjmy się bliżej projektowi ustawy.

Kolejna nowelizacja procedury cywilnej

Kolejna nowelizacja procedury cywilnej?

3 września 2021 r. światło dzienne ujrzał projekt kolejnej poważnej nowelizacji procedury cywilnej. Nowelizacja ma stanowić kontynuację wielkiej nowelizacji z 2019 r. Wedle autorów nowej nowelizacji, w trakcie, jakkolwiek krótkiego obowiązywania ustawy – większość przepisów weszła w życie 7 listopada 2019 r., ujawniły się kwestie wymagające ponownego przeanalizowania zaproponowanych rozwiązań. Co zatem, w ocenie twórców projektu nowelizacji, powinno się znaleźć  w procedurze cywilnej?

Termin na odwołanie do KIO

Termin na odwołanie do KIO

Rozważając złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na zachowanie terminu do takiego odwołania. Zauważyć należy, że termin na odwołanie do KIO może się różnić w zależności od zaskarżonej czynności oraz typu postępowania. Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu terminu na odwołanie do KIO?