Przejdź do treści

GC Adwokaci

o prawie

zwolnienie z ZUS

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zwolnienie z ZUS

Procedowany przez Sejm pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową przewiduje różnorodne środki pomocy przedsiębiorcom w okresie epidemii. Jednym ze sposobów pomocy przedsiębiorców jest zwolnienie z płacenia składek do ZUS za pracowników, a w niektórych przypadkach również za samych właścicieli firm.  Podstawa prawna Zwolnienie z opłacania składek na ZUS dla przedsiębiorców w… Dowiedz się więcej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zwolnienie z ZUS

Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

Zachowek to ciekawa instytucja prawa spadkowego określająca uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych dla spadkodawcy. Stanowi tym samym zapewnienie uprawnionym otrzymania określonej wartości ze spadku, bez względu na wolę spadkodawcy. W tym przypadku ważne są więzy pokrewieństwa, a nie wyłącznie bliskość w znaczeniu czysto emocjonalnym. Najczęściej bowiem to… Dowiedz się więcej »Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: projekt ustawy

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy aktualne projekty ustaw wchodzących w skład pakietu Tarczy Antykryzysowej, która składa się z pakietu czterech ustaw – druków sejmowych nr… Dowiedz się więcej »TARCZA ANTYKRYZYSOWA: projekt ustawy

koronawirus

Wspieramy personel medyczny w czasie walki z epidemią koronawirusa

Kancelaria GC Adwokaci w ramach solidarności z personelem medycznym świadczy bezpłatną pomoc prawną dla personelu medycznego w czasie epidemii ekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni mogą zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące swoich uprawnień i obowiązków, związanych z niesieniem pomocy, w trakcie trwającej epidemii. Pomoc udzielana będzie: telefonicznie (tel. +48 576 569 866),… Dowiedz się więcej »Wspieramy personel medyczny w czasie walki z epidemią koronawirusa

jak napisać pismo do sądu

Jak napisać pismo do sądu?

W sytuacji kontaktu z sądem często zachodzi konieczność napisania pisma do sądu. Może to być pismo zwierające stanowisko w prawie, wniosek o usprawiedliwienie nieobecności czy nawet środek odwoławczy. Jak prawidłowo skonstruować pismo kierowane do sądu?  Postępowanie cywilne Niezbędne elementy pisma w postępowaniu cywilnym określa art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Są… Dowiedz się więcej »Jak napisać pismo do sądu?

Zamknięte przedszkola i szkoły z powodu koronawirusa a czesne

Wobec epidemii koronawirusa zamknięte zostały żłobki, przedszkola i szkoły. Od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Czy w takim razie rodzic musi płacić za czesne w prywatnej szkole, przedszkolu czy żłobku? Czesne a uregulowania ustawowe i orzecznictwo Brak jest wyraźniej regulacji prawnej jasno określającej… Dowiedz się więcej »Zamknięte przedszkola i szkoły z powodu koronawirusa a czesne

Dobra osobiste lekarza

W czasach zwiększonej roszczeniowości pacjentów względem personelu medycznego a także zwiększonej świadomości prawnej społeczeństwa, zauważalny staje się problem coraz częstszych przypadków zarówno potencjalnego jak i rzeczywistego naruszania dóbr osobistych lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego na skutek bezpodstawnych oskarżeń, pomówień a nawet naruszenia nietykalności cielesnej. Co zrobić gdy dobra osobiste… Dowiedz się więcej »Dobra osobiste lekarza

Koronawirus – co zrobić gdy umowy nie można wykonać?

W sytuacji epidemii koronawirusa COVID-19 wiele firm napotka trudności z wywiązaniem się z wcześniej zawartych zobowiązań. W szczególności problem ten dotknie branże, które całkowicie musiały zaprzestać działalności takie jak branża hotelarska ale również tych, które znacząco musiały ograniczyć swoją działalność czyli takich jak branża gastronomiczna. Co zrobić gdy nie ma… Dowiedz się więcej »Koronawirus – co zrobić gdy umowy nie można wykonać?

koronawirus

Wyższe kary za złamanie zasad kwarantanny

Wobec rosnącego zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 w dniu 20 marca 2020 r. wprowadzony ogłoszono stan epidemii. Oznacza to że za złamanie zasad kwarantanny grożą wyższe kary – nawet do 30 tyś.  złotych grzywny. Kwalifikacja prawna W przypadku naruszenia zasad kwarantanny możemy mówić o naruszeniu art. 116 kodeksu wykroczeń, który przewiduje… Dowiedz się więcej »Wyższe kary za złamanie zasad kwarantanny

koronawirus

Czy możliwe jest obniżenie wynagrodzenia w czasie epidemii?

W związku z epidemią COVID-19 wiele firm musiało zawiesić lub ograniczyć swoją działalność. Obroty firm zauważalnie więc spadły a wiele firm już w niedługim czasie borykać się będzie z problemami finansowymi. Wielu pracowników świadczy obecnie pracę zdalną a wielu choć gotowych do świadczenia pracy nie może jej świadczyć z powodu… Dowiedz się więcej »Czy możliwe jest obniżenie wynagrodzenia w czasie epidemii?

Zmiana wysokości odsetek [18 marca 2020 r.]

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 r. Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:▪ stopa lombardowa 1,50%;▪ stopa depozytowa 0,50%;▪ stopa redyskonta weksli 1,05%;▪ stopa dyskonta weksli 1,10%.… Dowiedz się więcej »Zmiana wysokości odsetek [18 marca 2020 r.]

Ograniczenia pracy Sądów z powodu koronawirusa SARS-Cov-2

Rozprawy w Sądach Apelacji Katowickiej Zgodnie z zarządzeniem nr 15/20 oraz 20/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. odwołane zostało rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Jednocześnie zobowiązano Prezesów SO i… Dowiedz się więcej »Ograniczenia pracy Sądów z powodu koronawirusa SARS-Cov-2

alimenty

Alimenty czyli, czy można domagać się od członków rodziny pieniędzy na swoje utrzymanie?

Kwestie alimentów reguluje kodeks rodziny i opiekuńczy. Zgodnie z jego treścią obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (m in. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo. Ponadto obowiązek alimentacyjny ciąży na małżonkach.

Stalking

Stalking – czyli słów kilka o uporczywym nękaniu drugiej osoby

Przestępstwo uporczywego nękania, zwane stalkingiem, można dokonać na dwa sposoby – przez uporczywe nękanie innej osoby (art. 190a §1 kodeksu karnego) lub przez podszywanie się pod nią (art. 190a §2 kodeksu karnego). To czy konkretne zachowanie można uznać za stalking zależy od spełnienia przez sprawcę kilku warunków.

POSTĘPOWANIE SPADKOWE – czyli jak załatwić formalności związane z uzyskaniem prawa do spadku?

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. W pewnych przypadkach będziemy jednak musieli wykazać, że jesteśmy spadkobiercami, przykładowo: jeżeli będziemy zainteresowani wpisaniem swojego prawa do danej nieruchomości po osobie zmarłej do księgi wieczystej. Z ilu etapów składa się postępowanie spadkowe? Można rzec, że postępowanie spadkowe ma dwa etapy. Pierwszym… Dowiedz się więcej »POSTĘPOWANIE SPADKOWE – czyli jak załatwić formalności związane z uzyskaniem prawa do spadku?