Przejdź do treści

GC Adwokaci

adwokat | partner

Alicja
Gradowska

Adwokat Alicja Gradowska ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka kursów o tematyce prawniczej autoryzowanych przez The University of North Carolina at Chapel Hill, HEC Paris oraz Case Western Reserve University.

Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych. Prowadzi również sprawy cywilne, w szczególności z zakresu prawa umów, prawa rzeczowego i spadkowego. 

Mecenas Alicja Gradowska aktywnie zaangażowana jest w tworzenie konkursu Potyczki Prawne. Ponadto Mecenas aktywnie uczestniczy w corocznym projekcie Tydzień Konstytucyjny gdzie przybliża młodzieży istotę i znaczenie Konstytucji, samorządności i zasad państwa prawa. 

Alicja Gradowska

publikacje

adwokat | partner

Alicja
Gradowska

Adwokat Alicja Gradowska ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka kursów o tematyce prawniczej autoryzowanych przez The University of North Carolina at Chapel Hill, HEC Paris oraz Case Western Reserve University.

Specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych. Prowadzi również sprawy cywilne, w szczególności z zakresu prawa umów, prawa rzeczowego i spadkowego. 

Mecenas Alicja Gradowska aktywnie zaangażowana jest w tworzenie konkursu Potyczki Prawne. Ponadto Mecenas aktywnie uczestniczy w corocznym projekcie Tydzień Konstytucyjny gdzie przybliża młodzieży istotę i znaczenie Konstytucji, samorządności i zasad państwa prawa. 

Alicja Gradowska

publikacje