Przejdź do treści

GC Adwokaci

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Nasz zespół składa się z doświadczonych i profesjonalnych adwokatów, radców prawnych i prawników. Nasi specjaliści z różnych dziedzin dołożą wszelkich starań by rozwiązać Twój problem. Członkowie naszego zespołu cechują się doświadczeniem w niesieniu pomocy prawnej oraz zaangażowaniem w prowadzonych sprawach.

poznaj zespół
GC Adwokaci

Alicja Gradowska

ALICJA GRADOWSKA

ADWOKAT | PARTNER

Adwokat Alicja Gradowska zajmuje się sprawami cywilnymi, zwłaszcza dotyczącymi prawa umów, prawa rzeczowego oraz spadkowego. Specjalizuje się również w prawie budowlanym i zamówieniach publicznych.

Adwokat Alicja Gradowska ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka kursów o tematyce prawniczej autoryzowanych przez The University of North Carolina at Chapel Hill, HEC Paris oraz Case Western Reserve University.

dr Marcin chowaniec

ADWOKAT | DOKTOR NAUK PRAWNYCH | PARTNER

Mecenas Marcin Chowaniec specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu błędów medycznych. Reprezentuje także strony w postępowaniach dyscyplinarnych.

Mecenas Marcin Chowaniec ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kontynuował swoją karierę naukową. Swoją rozprawę doktorską przygotował w Katedrze Kryminalistyki. Mecenas jest laureatem konkursów krasomówczych. Uczestniczył także w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Marcin Chowaniec
Justyna Skuza

justyna skuza

ADWOKAT

Adwokat Justyna Skuza posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i cywilnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia wyższe ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa. Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2020 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Michał bródka

radca prawny

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem pracy, prawem gospodarczym i prawem handlowym. Posiada duże doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego i fundacji działających w branży IT i eCommerce, gdzie nabrał doświadczenia m.in. w obszarach związanych z prawem autorskim, ochroną danych osobowych oraz dochodzeniem należności pieniężnych zarówno na etapie postepowania procesowego, jak i egzekucyjnego.

Mecenas Michał Bródka dobrze zna „od wewnątrz” specyfikę i zasady funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Michał Bródka

Elżbieta Chowaniec

prawnik

Elżbieta Chowaniec w kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz problematyką praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Interesuje się również tematyką prawa spółek. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów w zakresie tworzenia i rejestracji spółek, zmian podmiotowych i kapitałowych, dochodzenia roszczeń od kontrahentów i sporządzania umów.

Elżbieta Chowaniec ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Kryminalistyki.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Nasz zespół składa się z doświadczonych i profesjonalnych adwokatów, radców prawnych i prawników. Nasi specjaliści z różnych dziedzin dołożą wszelkich starań by rozwiązać Twój problem. Członkowie naszego zespołu cechują się doświadczeniem w niesieniu pomocy prawnej oraz zaangażowaniem w prowadzonych sprawach.

poznaj zespół
GC Adwokaci

Alicja Gradowska

ALICJA GRADOWSKA

ADWOKAT | PARTNER

Adwokat Alicja Gradowska zajmuje się sprawami cywilnymi, zwłaszcza dotyczącymi prawa umów, prawa rzeczowego oraz spadkowego. Specjalizuje się również w prawie budowlanym i zamówieniach publicznych.

Adwokat Alicja Gradowska ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka kursów o tematyce prawniczej autoryzowanych przez The University of North Carolina at Chapel Hill, HEC Paris oraz Case Western Reserve University.

dr Marcin chowaniec

ADWOKAT | PARTNER

Mecenas Marcin Chowaniec specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu błędów medycznych. Reprezentuje także strony w postępowaniach dyscyplinarnych.

Mecenas Marcin Chowaniec ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kontynuował swoją karierę naukową. Swoją rozprawę doktorską przygotował w Katedrze Kryminalistyki. Mecenas jest laureatem konkursów krasomówczych. Uczestniczył także w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Marcin Chowaniec
Justyna Skuza

justyna skuza

ADWOKAT

Adwokat Justyna Skuza posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i cywilnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia wyższe ukończyła w 2015 r. uzyskując tytuł magistra prawa. Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2020 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Michał bródka

radca prawny

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem pracy, prawem gospodarczym i prawem handlowym. Posiada duże doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego i fundacji działających w branży IT i eCommerce, gdzie nabrał doświadczenia m.in. w obszarach związanych z prawem autorskim, ochroną danych osobowych oraz dochodzeniem należności pieniężnych zarówno na etapie postepowania procesowego, jak i egzekucyjnego.

Mecenas Michał Bródka dobrze zna „od wewnątrz” specyfikę i zasady funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Michał Bródka

Elżbieta Chowaniec

prawnik

Elżbieta Chowaniec w kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz problematyką praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Interesuje się również tematyką prawa spółek. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów w zakresie tworzenia i rejestracji spółek, zmian podmiotowych i kapitałowych, dochodzenia roszczeń od kontrahentów i sporządzania umów.

Elżbieta Chowaniec ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Kryminalistyki.