Przejdź do treści

GC Adwokaci

Ograniczenia pracy Sądów z powodu koronawirusa SARS-Cov-2

koronawirus

Rozprawy w Sądach Apelacji Katowickiej

Zgodnie z zarządzeniem nr 15/20 oraz 20/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w okresie od dnia 13.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. odwołane zostało rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Jednocześnie zobowiązano Prezesów SO i SR do wydania zarządzenia w tym przedmiocie w podległych sądach. Wykaz spraw pilnych, podlegających rozpoznaniu zostanie sporządzony w odrębnym zarządzeniu.

W przypadku gdy Państwa rozprawa została odroczona z powyższych względów należy oczekiwać na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy – zostaniecie Państwo powiadomieni o nowym terminie listownie.

W razie wątpliwości czy rozprawa się odbędzie należy skontaktować się z BOI lub właściwym wydziałem Sądu w którym ma odbywać się rozprawa. Prosimy o kontakt w drodze mailowej lub telefonicznej.

Poszczególne Sądy Apelacji Katowickiej wprowadziły ponadto dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

Sąd Rejonowy w Będzinie

Od dnia 12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Będzinie zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z Sądem możliwy jest jedynie w formie pisemnej, kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP. W Sądzie do odwołania nie będzie możliwości przeglądania akt. 

 • Biuro Obsługi Interesanta (32) 368-81-88; boi@bedzin.sr.gov.pl;
 • Oddział Administracyjny (32) 368-81-20; administracja@bedzin.sr.gov.pl;
 • Oddział Finansowy (32) 368-81-38, (32) 368-81-37 oddzial.finansowy@bedzin.sr.gov.pl
 • Wydział I Cywilny (32) 368-81-12, (32) 368-81-13, (32) 368-81-47, (32) 368-81-79, (32) 368-81-89; wydzial.cywilny@bedzin.sr.ov.pl;
 • Wydział II Karny (32) 368-81-43; (32) 368-81-42; wydzial.karny@bedzin.sr.gov.pl;
 • Wydział III Rodzinny i Nieletnich (32) 368-81-15; (32) 368-81-16; wydzial.rodzinny@bedzin.sr.gov.pl;
 • Wydział IV Pracy (32) 368-81-40; wydzial.pracy@bedzin.sr.gov.pl;
 • Wydział V Ksiąg Wieczystych (32) 763-27-06; księgi.wieczyste@bedzin.sr.gov.pl;
 • Wydział VII Karny (32) 368-81-65; wydzial.7karny@bedzin.sr.gov.pl;
 • Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń (32) 368-81-31; wykonywanie.orzeczen@bedzin.sr.gov.p1; 
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych (32) 368-81-25, (32) 368-81-75 kurator.karny@bedzin.sr.gov.pl;
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich (32) 368-81-17; kurator.rodzinny@bedzin.sr.gov.pl;

Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Od dnia 12 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów.  Do dnia 31.03.2020r. załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną (mail) bądź telefonicznie. 

 • I Wydział Cywilny (32) 296 18 77;  email: wydzial1cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl
 • II Wydział Cywilny (32) 296 18 62;   email: wydzial2cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl
 • III Wydział Karny (32) 296 62 42;  email: wydzial3karny@sosnowiec.sr.gov.pl
 • IV Wydział Rodzinny i Nieletnich (32) 296 18 93;   email: wydzial4rodzinny@sosnowiec.sr.gov.pl 
 • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (32) 296 19 40;  email: wydzial5pracy@sosnowiec.sr.gov.pl
 • IX Wydział Karny (32) 296 18 36;  email: wydzial9karny@sosnowiec.sr.gov.pl
 • X Wydział Wykonywania Orzeczeń  (32) 296 62 04;  email: wydzial10wykonywania.orzeczen@sosnowiec.sr.gov.pl
 • Biuro Obsługi Interesantów (32) 296 18 04; email: informacja@sosnowiec.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Od dnia 13 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z Sądem możliwy jest jedynie w formie pisemnej listownej, kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP. W Sądzie do odwołania nie będzie możliwości przeglądania akt. Skrócono godziny pracy Sądu w poniedziałki do godzin 7:30-15:30. Odwołane zostały dyżury stałych mediatorów przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.

 • I Wydział Cywilny (32) 295 94 48; email: w1c@dabrowag.sr.gov.pl
 • II Wydział Karny (32) 295 94 70; email: w2k@dabrowag.sr.gov.pl
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich (32) 295 94 73; email: w3r@dabrowag.sr.gov.pl
 • IV Wydział Pracy (32) 295 94 56; email: w4sp@dabrowag.sr.gov.pl
 • V Wydział Gospodarczy (32) 295 94 59; email: w5g@dabrowag.sr.gov.pl 
 • VI Wydział Ksiąg Wieczystych (32) 295 94 05; email: w6kw@dabrowag.sr.gov.pl 
 • VIII Wydział Wyk. Orzeczeń (32) 295 94 81; email: w8wo@dabrowag.sr.gov.pl
 • Oddział Administracyjny (32) 295 94 65; email: sekretariat@dabrowag.sr.gov.pl
 • Oddział Finansowy (32) 295 94 53; email: fk@dabrowag.sr.gov.pl 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Od dnia 13 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z Sądem możliwy jest jedynie w formie pisemnej listownej, kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP. Dyżury poniedziałkowe pełnione po godzinie 15.00 w dniach 16, 23 i 30 marca 2020r. przez BOI, Biura Podawcze i Sekretariaty zostają odwołane. 

 • I Wydział Cywilny (32) 60-47-963
 • II Wydział Cywilny(32) 60-47-901
 • III Wydział Karny (32) 60-44-810
 • IV Wydział Karny (32) 60-44-820
 • VI Wydział Gospodarczy (32) 60-47-915
 • VII Wydział Gospodarczy (32) 60-47-920
 • VIII Wydział Gospodarczy – KRS (32) 60-47-414
 • IX Wydział Gospodarczy – RZ (32) 60-47-471
 • X Wydział Gospodarczy (32) 60-47-432
 • XI Wydział Ksiąg Wieczystych (32) 60-47-847
 • XII Wydział Wykonywania Orzeczeń (32) 60-47-870
 • Oddział Administracyjny (32) 60-47-491
 • Oddział Finansowy (32) 60-47-412
 • Biuro Obsługi Interesanta (32) 60-47-987, 988
  email: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Katowicach

Od dnia 12 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z Sądem możliwy jest jedynie w formie pisemnej, kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP. W Sądzie do odwołania nie będzie możliwości przeglądania akt.

Korespondencję we wszystkich sprawach przyjmuje Biuro Podawcze ulokowane w budynku Sądu przy ul. Andrzeja 16/18.

 • Biuro Obsługi Interesantów (32 60 70 356, (32) 60 70 660, (32) 60 70 534; email: informacja@katowice.so.gov.pl