Syrop z alkoholem a jazda autem

Syrop z alkoholem a jazda autem

Kierowcy w okresie grypowym powinni zachować szczególną ostrożność przy przyjmowaniu syropów. Część za nich może bowiem zawierać alkohol. Stosowanie znacznej ilości takiego syropu może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy. W podobnej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie IV KK 104/20 analizując problem syrop z alkoholem a jazda autem.

Fundusz Kompensacyjny NOP

Fundusz Kompensacyjny NOP – projekt ustawy

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

W ustawie Prawo budowlane określono funkcje w budownictwie (m.in. projektowanie, kierowanie budową), które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Poniżej analizujemy poszczególne uprawnienia budowlane.

Echo Czeladzi - listopad 2021 r.

Echo Czeladzi – listopad 2021 r.

Ukazał się nowy numer miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”, a wraz z nim nasza publikacja dotycząca nieuczciwych wykonawców. W czasopiśmie “Echo Czeladzi” publikowane są materiały z życia wspólnoty samorządowej, artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców Powiatu informacje oraz wydarzenia gospodarcze, społeczne i kulturalne. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z naszym artykułem jak i całym numerem czasopisma.

Apelacja od wyroku karnego

Apelacja od wyroku karnego

  • o prawie

Apelacja od wyroku karnego stanowi rozwiązanie dla osób, które nie są zadowolone w treści wyroku jaki zapadł w ich sprawie. Postępowanie odwoławcze stanowi wyraz konstytucyjnego prawa do sądu, zapewniając każdemu oskarżonemu prawo do pochylenia się  przez sąd drugiej instancji nad jego sprawą. Jakie są podstawowe zasady dotyczące apelacji w sprawach karnych?

IV. edycja Potyczek Prawnych

Harmonogram IV. edycji Potyczek Prawnych

Główny organizator konkursu Potyczki Prawne ogłosił harmonogram IV. edycji Potyczek Prawnych. Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram konkursu. Dokładne daty i godziny zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową oraz przez zamieszczenie posta na stronie konkursowej.

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji już w Sejmie

W dniu 22 września 2021 r. do Sejmu jako projekt trafiła ustawa zakazująca całkowicie aborcji. Głównym założeniem projektu jest całkowity zakaz aborcji i traktowanie aborcji na równi z morderstwem. Co więcej, zgodnie z projektem poronienie może skończyć się postawieniem zarzutu nieumyślne spowodowania śmierci. Co jeszcze przewiduje kontrowersyjny projekt?

Nowa wysokość odsetek od 4 listopada 2021 r.

Nowa wysokość odsetek od 4 listopada 2021 r.

  • o prawie

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 4 listopada 2021 r. To druga decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 4 listopada 2021 r.

Nieuczciwy wykonawca

Nieuczciwy wykonawca

W czasie gdy pracy dla fachowców nie brak znalezienie wykonawcy może rodzić poważne trudności. Brak terminów i wysokie stawki to jednak nie jedyne zagrożenia czyhające na zlecających. Nieuczciwy wykonawca może nie tylko spowodować straty finansowe ale też poważnie opóźnić realizację wymarzonej wykończeniówki, remontu lub innych prac. Jak bronić się przed nieuczciwym fachowcem?

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Co do zasady polskie prawo nie dopuszcza możliwości zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Jednym z wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Czym jest taka umowa? Jakie rodzi skutki? Jak ją zawrzeć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Rozwiązanie adopcji

Rozwiązanie adopcji

Przysposobienie dziecka, czyli adopcja, to poważna decyzja w życiu rodziców adopcyjnych. Czasami pomimo szczerych chęci i serca włożonego w relację z dzieckiem adopcyjnym okazuje się, że decyzja o adopcji była błędem. W takich sytuacjach prawo przewiduje instytucję rozwiązania przysposobienia. W jakich sytuacjach i na jakich zasadach rozwiązanie adopcji jest dopuszczalne?

Echo Czeladzi - październik 2021 r.

Echo Czeladzi – październik 2021 r.

Ukazał się nowy numer miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”, a wraz z nim nasza publikacja dotycząca praw pacjenta. W czasopiśmie “Echo Czeladzi” publikowane są materiały z życia wspólnoty samorządowej, artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców Powiatu informacje oraz wydarzenia gospodarcze, społeczne i kulturalne. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z naszym artykułem jak i całym numerem czasopisma.

Skutki niespisania

Skutki niespisania

Choć Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwał dłużej niż pierwotnie zakładano (aż 6 miesięcy – od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.), to część zobowiązanych do uczestniczenia w spisie nie wykonała swojego obowiązku związanego ze spisem. Jakie są skutki niespisania? Analizujemy ryzyka związane z niespisaniem.

Fałszywy certyfikat COVID-19

Fałszywy certyfikat COVID-19 okiem prawnika

W niektórych krajach certyfikat COVID-19 staje się przepustką do w miarę normalnego życia. Certyfikat staje się niezbędny także przy przekraczaniu granic państw. Nie wszyscy przekonani są jednak o słuszności szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19. Takie osoby niekiedy mogą dać się skusić ofertom kupna certyfikatu COVID-19 przez Internet. Czy fałszywy certyfikat COVID-19 może być niebezpieczny?

Publikacja: Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka

Adwokat Alicja Gradowska i adwokat dr Marcin Chowaniec opublikowali wspólnie artykuł naukowy “Odpowiedzialność cywilna biegłego za wydaną opinię” w Księdze pamiątkowej dedykowanej Profesorowi Tadeuszowi Widle “Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka.”. Jesteśmy dumni z kolejnej publikacji naszego zespołu.

wysokość odsetek od 7 października 2021

Nowa wysokość odsetek od 7 października 2021 r.

  • o prawie

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 października 2021 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,5%. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 7 października 2021 r. To pierwsza decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 7 października 2021 r.

uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Budowa budynku to skomplikowany i poważny proces. Dlatego uczestnicy procesu budowlanego zostali szczegółowo opisani w prawie budowlanym. Są to najważniejsze podczas budowy osoby, którym prawo przyznaje szereg uprawnień i obowiązków związanych z realizacją inwestycji. W niniejszym artykule omawiamy najważniejsze osoby na budowie.