Przejdź do treści

GC Adwokaci

Uniewinnienie w sprawie karnej o niestosowanie się do orzeczonych środków karnych

Adwokat dr Marcin Chowaniec prezentowaną linią obrony doprowadził do uniewinnienia klienta w sprawie o czyn z art. 244 k.k. dotyczącego niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Wnikliwa analiza akt sprawy pozwoliła na wykazanie poważnego błędu interpretacyjnego przy przedstawianiu i formulowaniu zarzutu z art. 244 k.k. Zarzut dotyczył określonego zachowania oskarżonego, które zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego nie może być uznawane za przestępstwo. Adwokat Marcin Chowaniec w mowie obrończej, na pierwszej rozprawie, przekonał Sąd do prezentowanego stanowiska, co skutkowało uniewinnieniem oskarżonego od zarzucanego mu czynu.