Przejdź do treści

GC Adwokaci

Prawomocne uniewinnienie w sprawie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Adwokat dr Marcin Chowaniec z sukcesem doprowadził do prawomocnego uniewinnienia Klienta w sprawie dotyczącej prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Na skutek przeprowadzonej przez Mecenasa wnikliwej analizy akt sprawy, w szczególności protokołu z badania analizatorem wydechu okazało się, że dopuszczono się poważnego błędu skutkującego całkowitą wadliwością wykonywanych pomiarów. Zanim doszło do prawomocnego uniewinnienia obwinionego Klienta, pierwszym sukcesem Kancelarii było także złożenie skutecznego zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy naszego Klienta. Sąd Rejonowy rozpoznający środek zaskarżenia sporządzony przez Mecenasa Marcina Chowańca w pełni podzielił zarzuty obrońcy i uchylił postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, co umożliwiło Klientowi niezakłócone poruszanie się pojazdem w ruchu drogowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Oskarżyciel po uniewinniającym wyroku Sądu I instancji zrezygnował z wnoszenia apelacji.