prawo budowlane

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

W ustawie Prawo budowlane określono funkcje w budownictwie (m.in. projektowanie, kierowanie budową), które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Poniżej analizujemy poszczególne uprawnienia budowlane.

Nieuczciwy wykonawca

Nieuczciwy wykonawca

W czasie gdy pracy dla fachowców nie brak znalezienie wykonawcy może rodzić poważne trudności. Brak terminów i wysokie stawki to jednak nie jedyne zagrożenia czyhające na zlecających. Nieuczciwy wykonawca może nie tylko spowodować straty finansowe ale też poważnie opóźnić realizację wymarzonej wykończeniówki, remontu lub innych prac. Jak bronić się przed nieuczciwym fachowcem?

uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Budowa budynku to skomplikowany i poważny proces. Dlatego uczestnicy procesu budowlanego zostali szczegółowo opisani w prawie budowlanym. Są to najważniejsze podczas budowy osoby, którym prawo przyznaje szereg uprawnień i obowiązków związanych z realizacją inwestycji. W niniejszym artykule omawiamy najważniejsze osoby na budowie.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Planujesz wybudować dom? Niedługo może się to okazać prostsze. Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę to jeden za ze sztandarowych założeń Polskiego Ładu. 8 września 2021 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji zakładający, że dom do 70 m2 będzie można wybudować na zgłoszenie. Przyjrzyjmy się bliżej projektowi ustawy.

Moment rozpoczęcia obowiązywania uchwały lokalizacyjnej

Moment rozpoczęcia obowiązywania uchwały lokalizacyjnej

Tzw. lex deweloper wprowadził szereg ułatwień dla deweloperów przy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie uchwały lokalizacyjnej. Dla dewelopera istotną kwestią będzie moment rozpoczęcia obowiązywania uchwały lokalizacyjnej, od tego bowiem zależy kiedy deweloper będzie mógł rozpocząć realizację inwestycji.

ustawa deweloperska 2021

Ustawa deweloperska 2021 wchodzi w życie

W dniu 9 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (ustawa deweloperska 2021). Jej założeniem jest ochrona praw nabywców oraz uregulowanie rynku deweloperskiego, który w ostatnich latach skrzętnie unika zawierania umów deweloperskich.

nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska?

W dniu 23 lutego 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – nowa ustawa deweloperska. Jej założeniem jest ochrona praw nabywców oraz uregulowanie rynku deweloperskiego, który w ostatnich latach skrzętnie unika zawierania umów deweloperskich.

umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło stanowi jedną z najczęściej i najchętniej zawieranych w Polsce umów. Staje się przydatna nie tylko w relacjach profesjonalnych ale również w codziennym życiu. Każdy przynajmniej raz w życiu spotkał się z taką umową. Jakie są podstawowe założenia umowy o dzieło?

sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju będą orzekać w polskich sądach?

Minister Sprawiedliwości na konferencji 18 marca 2021 r. zapowiedział wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów nieprofesjonalnych. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych odciążając tym samym sędziów zawodowych, którzy skupiliby się na trudniejszych sprawach. Pełny projekt ustawy mamy poznać latem.

P 15/17

Wyrok TK w sprawie P 15/17 – bez kar za “użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami”

W dniu 9 lutego 2021 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 15/17 wypowiedział się na temat dopuszczalności karalności za “użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami”. Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę zgodności z Konstytucją zakwestionowanego przepisu w związku z przedstawionym mu przez Sąd Rejonowy w Słupsku pytaniem prawnym. 

lokal za grunt

Lokal za grunt

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku do polskiego porządku prawnego wejdzie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Na jej podstawie właściciel gruntu otrzyma lokal za grunt jeśli zdecyduje się przekazać go pod inwestycję mieszkaniową.

Odpowiedzialność architekta

Odpowiedzialność architekta za projekt

Dokumentacja projektowa często stanowić będzie bardzo skomplikowany i rozbudowany dokument. W takich sytuacjach nie jest trudno o popełnienie błędu w jej treści. Wadliwe wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej może rodzić odpowiedzialność architekta za projekt oparta na różnych podstawach prawnych. Analizujemy jakiej odpowiedzialności podlega architekt w wypadku wykonania wadliwej dokumentacji.

obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora na budowie

Inwestor w świetle prawa budowlanego jest nie tylko osobą inicjującą budowę ale również decydującą o kształcie, tempie i sposobie zorganizowania procesu budowlanego. To inwestor odpowiada za prowadzenie budowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przybliżmy zatem obowiązki inwestora w procesie budowlanym.

Specustawa deweloperska 2018

Specustawa deweloperska 2018

W 2018 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzona została specustawa deweloperska 2018, zwana również Lex Deweloper. Zakłada ona daleko idące ułatwienia dla deweloperów panujących inwestycje mieszkaniowe na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze powstał z myślą o poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu problemu smogu poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program zakłada finansowe wsparcie przy inwestycjach w wymianę pieca i ocieplenia budynku jednorodzinnego. Kto i na jakich zasadach może się starać o dotację z Programu Czyste Powietrze?

projekt budowlany

Projekt budowlany czyli pierwszy etap inwestycji

Projekt budowlany stanowi podstawowy dokument inwestora w procesie inwestycyjnym. To właśnie w oparciu projekt budowlany może zostać wydane pozwolenie na budowę a inwestycja będzie realizowana. W niniejszym artykule analizujemy istotę projektu budowlanego z prawnego punktu widzenia.

nowelizacja prawa budowlanego 2020

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 r.

19 września 2020 r. wchodzi w życie jedna z największych nowelizacji prawa budowlanego ostatnich lat. Z założenia twórców nowelizacja prawa budowlanego 2020 r. ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W niniejszym artykule analizujemy wprowadzone zmiany.

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem w niemal każdym procesie budowlanym. Jest ono decyzją administracyjną wydaną zgodnie z KPA, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź na wykonywanie innych robót budowlanych niezwiązanych z budową obiektu budowlanego. Czym jest pozwolenie na budowę? Kiedy jest konieczne? Jak je zdobyć? W niniejszym artykule omawiamy pozwolenie na budowę.