prawo budowlane

program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze powstał z myślą o poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu problemu smogu poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program zakłada finansowe wsparcie przy inwestycjach w wymianę pieca i ocieplenia budynku jednorodzinnego. Kto i na jakich zasadach może się starać o dotację z Programu Czyste Powietrze?

projekt budowlany

Projekt budowlany czyli pierwszy etap inwestycji

Projekt budowlany stanowi podstawowy dokument inwestora w procesie inwestycyjnym. To właśnie w oparciu projekt budowlany może zostać wydane pozwolenie na budowę a inwestycja będzie realizowana. W niniejszym artykule analizujemy istotę projektu budowlanego z prawnego punktu widzenia.

nowelizacja prawa budowlanego 2020

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 r.

19 września 2020 r. wchodzi w życie jedna z największych nowelizacji prawa budowlanego ostatnich lat. Z założenia twórców nowelizacja prawa budowlanego 2020 r. ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W niniejszym artykule analizujemy wprowadzone zmiany.

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem w niemal każdym procesie budowlanym. Jest ono decyzją administracyjną wydaną zgodnie z KPA, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź na wykonywanie innych robót budowlanych niezwiązanych z budową obiektu budowlanego. Czym jest pozwolenie na budowę? Kiedy jest konieczne? Jak je zdobyć? W niniejszym artykule omawiamy pozwolenie na budowę.

prace budowlane

Prace budowlane a wejście w teren sąsiada

W niektórych sytuacjach może się okazać że roboty budowlane nie mogą być w całości wykonane z nieruchomości inwestora i konieczne staje się skorzystanie z nieruchomości sąsiada. Co może zrobić osoba prowadząca prace budowlane gdy do wykonania robót budowlanych konieczne jest wejście w teren sąsiada?

Plany zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi

Istotnym elementem wpływającym na decyzję o rozpoczęciu inwestycji budowlanej jest treść planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w miejscu planowanej inwestycji. Treść planu zagospodarowania przestrzennego wpływa nie tylko na dopuszczalność inwestycji ale również na jej kształt.  Celem ułatwienia ustalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi Kancelaria GC Adwokaci przygotowała poglądową mapę zawierająca… Czytaj więcej »Plany zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi