prawo budowlane

Odpowiedzialność architekta

Odpowiedzialność architekta za projekt

Dokumentacja projektowa często stanowić będzie bardzo skomplikowany i rozbudowany dokument. W takich sytuacjach nie jest trudno o popełnienie błędu w jej treści. Wadliwe wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej może rodzić odpowiedzialność architekta za projekt oparta na różnych podstawach prawnych. Analizujemy jakiej odpowiedzialności podlega architekt w wypadku wykonania wadliwej dokumentacji.

obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora na budowie

Inwestor w świetle prawa budowlanego jest nie tylko osobą inicjującą budowę ale również decydującą o kształcie, tempie i sposobie zorganizowania procesu budowlanego. To inwestor odpowiada za prowadzenie budowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przybliżmy zatem obowiązki inwestora w procesie budowlanym.

Specustawa deweloperska 2018

Specustawa deweloperska 2018

W 2018 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzona została specustawa deweloperska 2018, zwana również Lex Deweloper. Zakłada ona daleko idące ułatwienia dla deweloperów panujących inwestycje mieszkaniowe na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze powstał z myślą o poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu problemu smogu poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program zakłada finansowe wsparcie przy inwestycjach w wymianę pieca i ocieplenia budynku jednorodzinnego. Kto i na jakich zasadach może się starać o dotację z Programu Czyste Powietrze?

projekt budowlany

Projekt budowlany czyli pierwszy etap inwestycji

Projekt budowlany stanowi podstawowy dokument inwestora w procesie inwestycyjnym. To właśnie w oparciu projekt budowlany może zostać wydane pozwolenie na budowę a inwestycja będzie realizowana. W niniejszym artykule analizujemy istotę projektu budowlanego z prawnego punktu widzenia.

nowelizacja prawa budowlanego 2020

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 r.

19 września 2020 r. wchodzi w życie jedna z największych nowelizacji prawa budowlanego ostatnich lat. Z założenia twórców nowelizacja prawa budowlanego 2020 r. ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć. W niniejszym artykule analizujemy wprowadzone zmiany.

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem w niemal każdym procesie budowlanym. Jest ono decyzją administracyjną wydaną zgodnie z KPA, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź na wykonywanie innych robót budowlanych niezwiązanych z budową obiektu budowlanego. Czym jest pozwolenie na budowę? Kiedy jest konieczne? Jak je zdobyć? W niniejszym artykule omawiamy pozwolenie na budowę.

prace budowlane

Prace budowlane a wejście w teren sąsiada

W niektórych sytuacjach może się okazać że roboty budowlane nie mogą być w całości wykonane z nieruchomości inwestora i konieczne staje się skorzystanie z nieruchomości sąsiada. Co może zrobić osoba prowadząca prace budowlane gdy do wykonania robót budowlanych konieczne jest wejście w teren sąsiada?

Plany zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi

Istotnym elementem wpływającym na decyzję o rozpoczęciu inwestycji budowlanej jest treść planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w miejscu planowanej inwestycji. Treść planu zagospodarowania przestrzennego wpływa nie tylko na dopuszczalność inwestycji ale również na jej kształt.  Celem ułatwienia ustalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi Kancelaria GC Adwokaci przygotowała poglądową mapę zawierająca… Czytaj więcej »Plany zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi