Przejdź do treści

prawo spadkowe

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Co do zasady polskie prawo nie dopuszcza możliwości zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Jednym z wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Czym jest taka umowa? Jakie rodzi skutki? Jak ją zawrzeć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

pozbawienie prawa do zachowku

Wydziedziczenie czyli pozbawienie prawa do zachowku

Zachowanie naszych najbliższych często pozostawia wiele do życzenia. Niekiedy sytuacja ta jest na tyle zaogniona, że nie chcemy by nasz majątek trafił w ręce tak nieodpowiedzialnej lub niewdzięcznej osoby. Jak zabezpieczyć swój majątek na wypadek śmierci by ten trafił w ręce tych, którzy na niego zasłużyli? Omawiamy pozbawienie prawa do zachowku.

wniosek o uzasadnienie

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia stanowi jasno z najważniejszych pism we wszystkich procedurach sądowych. Uzyskanie uzasadnienia orzeczenia nie tylko pozwala na ustalenie jakimi motywami kierował się sąd wyjadając dane orzeczenia ale również pozawala na założenia środka odwoławczego takiego jak apelacja czy zażalenie.

Obowiązkowe doręczenia elektroniczne

Obowiązkowe doręczenia elektroniczne przez Portal Informacyjny

W okresie epidemii dochodzi do szeregu problemów związanych z doręczaniem sądowych przesyłek poleconych. W celu ograniczenia tych problemów wprowadzono obowiązkowe doręczenia elektroniczne za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Doręczenia takie obowiązkowe będą dla profesjonalistów.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Powstaje Sąd Okręgowy w Sosnowcu – aktualizacja

Od 1 kwietnia 2022 roku utworzony został Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży Sąd Okręgowy w Katowicach i w Częstochowie oraz ułatwi dostęp do sądu lokalnej ludności. Utworzenie nowego sądu zostało skorelowane z utworzeniem 1 marca 2021 r. Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju będą orzekać w polskich sądach?

Minister Sprawiedliwości na konferencji 18 marca 2021 r. zapowiedział wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów nieprofesjonalnych. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych odciążając tym samym sędziów zawodowych, którzy skupiliby się na trudniejszych sprawach. Pełny projekt ustawy mamy poznać latem.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym opłat i zaliczek na poczt wydatków. Istotnym jest prawidłowe sporządzenie takiego wniosku. W niniejszym artykule analizujemy kwestę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu – czy jest możliwe?

Relacje pomiędzy bliskimi często ulegają zmianom, co w może doprowadzić przyszłego spadkodawcę do decyzji o odwołaniu wcześniej sporządzonego testamentu. Wybór spadkobierców powinien być decyzją przemyślaną. Oświadczenie spadkodawcy zawarte w testamencie jest tzw. czynnością mortis causa, czyli taką która jest skuteczna dopiero po śmierci osoby, która jej dokonała – w tym przypadku spadkodawcy (testatora). Dlatego istnieje możliwość odwołania testamentu w każdej chwili. Poniżej przedstawimy Państwu wszystkie możliwe sposoby odwołania testamentu.

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

testament ustny

Testament ustny

Testament ustny to rozwiązanie dla osób chcących rozporządzić swoim majątkiem a nie mają możliwości sporządzenia testamentu w jednej z form zwykłych lub też sporządzenie takiego testamentu jest znacznie utrudnione. Czym jest testament ustny? W jakich okolicznościach i w jaki sposób może zostać sporządzony? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament?

Prawo testowania, czyli dokonywania rozrządzeń majątkiem na wypadek śmierci, to jedno z najstarszych praw ustanowionych przez człowieka. Prawo decydowania komu i w jakiej części przypadnie pozostawiony przez zmarłego majątek może być wykonywane w drodze testamentu. Omawiamy jak sporządzić testament.

Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

Co to jest zachowek? Zachowek to ciekawa instytucja prawa spadkowego określająca uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych dla spadkodawcy. Stanowi tym samym zapewnienie uprawnionym otrzymania określonej wartości ze spadku, bez względu na wolę spadkodawcy. W tym przypadku ważne są więzy pokrewieństwa, a nie wyłącznie bliskość w znaczeniu czysto… Czytaj dalej »Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz