Przejdź do treści

prawo medyczne

Fundusz Kompensacyjny NOP

Powstał Fundusz Kompensacyjny NOP

W dniu 12 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa dotycząca utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego. 

Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obcokrajowca spoza UE w czasach epidemii

Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obcokrajowca spoza UE w czasach epidemii

Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obcokrajowca spoza UE w czasach epidemii trafiło na wokandę Sądu Najwyższego. SN rozpoznał skargę Ministra Zdrowia na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej nr 1/21/VIII z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Fundusz Kompensacyjny NOP

Fundusz Kompensacyjny NOP – projekt ustawy

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego.

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji

Ustawa zakazująca całkowicie aborcji już w Sejmie

W dniu 22 września 2021 r. do Sejmu jako projekt trafiła ustawa zakazująca całkowicie aborcji. Głównym założeniem projektu jest całkowity zakaz aborcji i traktowanie aborcji na równi z morderstwem. Co więcej, zgodnie z projektem poronienie może skończyć się postawieniem zarzutu nieumyślne spowodowania śmierci. Co jeszcze przewiduje kontrowersyjny projekt?

Zwiększenie środków na ochronę zdrowia

Zwiększenie środków na ochronę zdrowia?

3 sierpnia 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym założeniem nowelizacji jest stopniowe zwiększenie środków na ochronę zdrowia do 2027 roku. Projekt stanowi odpowiedź na coraz liczniejsze głosy środowiska medycznego domagającego się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

wniosek o uzasadnienie

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia stanowi jasno z najważniejszych pism we wszystkich procedurach sądowych. Uzyskanie uzasadnienia orzeczenia nie tylko pozwala na ustalenie jakimi motywami kierował się sąd wyjadając dane orzeczenia ale również pozawala na założenia środka odwoławczego takiego jak apelacja czy zażalenie.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Powstaje Sąd Okręgowy w Sosnowcu – aktualizacja

Od 1 kwietnia 2022 roku utworzony został Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży Sąd Okręgowy w Katowicach i w Częstochowie oraz ułatwi dostęp do sądu lokalnej ludności. Utworzenie nowego sądu zostało skorelowane z utworzeniem 1 marca 2021 r. Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju będą orzekać w polskich sądach?

Minister Sprawiedliwości na konferencji 18 marca 2021 r. zapowiedział wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów nieprofesjonalnych. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych odciążając tym samym sędziów zawodowych, którzy skupiliby się na trudniejszych sprawach. Pełny projekt ustawy mamy poznać latem.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym opłat i zaliczek na poczt wydatków. Istotnym jest prawidłowe sporządzenie takiego wniosku. W niniejszym artykule analizujemy kwestę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Najważniejszym z praw pacjenta wydaje się prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo to dotyka podstawowej relacji pomiędzy pacjentem a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych. Czym jest świadczenie zdrowotne? Jaki jest zakres prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Do katalogu praw pacjenta zaliczyć można prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Prawo to nie ogranicza się jedynie do możliwości sygnalizowania skutków niepożądanych danego produktu leczniczego ale pozwala na zainicjowanie specjalnej procedury, w ramach której pacjent ma prawo być wysłuchany przez odpowiedni podmiot.

Szczepienia na COVID-19

Szczepienia na COVID-19 okiem prawnika

Wraz z początkiem 2021 roku ruszyła wielka akcja szczepień na COVID-19. Szczepienia wykonywane są w ramach Narodowego Programu Szczepień, który określa zasady szczepienia na COVID-19. Jakie są podstawowe założenia Narodowego Programu Szczepień? Jak wyglądają formalności związane ze szczepieniem? Czy można szczepić się poza kolejnością?

zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Co do zasady do udzielenia świadczenia zdrowotnego wymagana jest uprzednia zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zasada ta stanowi jedno z praw pacjenta wyrażonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przyjrzyjmy się bliżej prawu pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Wśród katalogu praw pacjenta na szczególną uwagę zasługuje prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Prawo to stanowi odzwierciedlenie podstawowych zasad prawnych, a mianowicie zasady ochrony godności człowieka.  Nie stanowi ono jednego prawa lecz całą grupę praw. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Katalog praw pacjenta obejmuje prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii oraz orzeczenia lekarza. Prawo to ma zagwarantować pacjentowi możliwość wszechstronnego rozważenia jego problemu przez niezależny organ, w sytuacji gdy pacjent nie zgadza się z treścią orzeczenia lub opinii lekarskiej, której treść ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Do katalogu praw pacjenta zalicza się prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Głównym założeniem tego prawa jest uchronienie pacjenta w czasie terapii przed obawą o rzeczy, które posiadał przy sobie w momencie przyjęcia do szpitala, a także przed koniecznością organizowania w trakcie pobytu w szpitalu sposobu przechowania rzeczy osobistych.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Katalog praw pacjenta obejmu prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej. Prawo to jest szczególnie ważne w okresie świątecznym oraz w sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Podkreśla się także, że realizacja potrzeb religijnych przez pacjentów ma również walor terapeutyczny. Na czym polega prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej?

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz