Przejdź do treści

GC Adwokaci

W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

Zgodnie z polskim prawem, po nabyciu samochodu, motocykla czy innego pojazdu mechanicznego, właściciel ma obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację. Niedochowanie tego obowiązku może natomiast skutkować karami finansowymi. W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

W jakim terminie złożyć wniosek o rejestrację?

W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

Obowiązek rejestracji pojazdu spoczywa na jego właścicielu (lub współwłaścicielu). Właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 30 dni od daty:

W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku 30-dniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Wyjątki od obowiązku rejestracji

Nie wszyscy nabywcy pojazdu są obowiązani do złożenia wniosku o jego rejestrację we wskazanym wyżej terminie. Obowiązek taki nie znajduje zastosowania: 

W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

Skutki niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w ustawowym terminie grozi nałożeniem kary pieniężnej w kwocie 500 zł (gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł). Takim samym karom podlega właściciel podjazdu, który co prawda złożył wniosek o zarejestrowanie pojazdu ale jego wniosek zawierał braki, których pomimo wezwania nie uzupełnił.

W jakim czasie trzeba zarejestrować samochód?

W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia nabycia pojazdu (oraz odpowiednie jego dopuszczenia, sprowadzenia lub stwierdzenia nabycia spadku) kara pieniężna jest wyższa i wynosi 1000 zł (gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł). 

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.