Przejdź do treści

GC Adwokaci

Czy testament można podważyć?

Testament to dokument, który pozwala na przekazanie swojego majątku po śmierci. Wydaje się, że jest to prosta sprawa, jednak w rzeczywistości testament może być przedmiotem wielu sporów i kontrowersji. Czasami pojawia się pytanie, czy testament jest ważny i czy można go podważyć. W artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy testament można podważyć.

Niespełnienie wymogów formalnych

Prawo przewiduje kilka rodzajów testamentów, które różnią się formą i sposobem sporządzania. Oto kilka najważniejszych rodzajów testamentów:

Warto pamiętać, że każdy z tych rodzajów testamentów ma swoje specyficzne cechy i wymagania formalne, które należy spełnić, aby był ważny. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem przed sporządzeniem testamentu.

Kto jest autorem testamentu?

Testament własnoręczny to odręcznie sporządzony dokument, w którym osoba testująca (testator) określa swoje ostatnie woli dotyczące przekazania swojego majątku po śmierci. W przypadku testamentu własnoręcznego, testator jest odpowiedzialny za jego pisemne sporządzenie i podpisanie.

W przypadku testamentu własnoręcznego najczęściej nie ma świadków, którzy potwierdziliby kto sporządził ten dokument. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość czy testament faktycznie sporządził spadkodawca. Wątpliwość taka pojawia się najczęściej w sytuacjach gdy testament został sporządzony przez osobę w podeszłym wieku, kiedy to nawyk pisarski się zmienia. W przypadku wątpliwości co do autentyczności testamentu, ważne jest szybkie podjęcie działań w celu wyjaśnienia sytuacji. Autentyczność testamentu może zweryfikować biegły z zakresu pisma ręcznego.

Kto jest autorem testamentu?

Testament własnoręczny to odręcznie sporządzony dokument, w którym osoba testująca (testator) określa swoje ostatnie woli dotyczące przekazania swojego majątku po śmierci. W przypadku testamentu własnoręcznego, testator jest odpowiedzialny za jego pisemne sporządzenie i podpisanie.

W przypadku testamentu własnoręcznego najczęściej nie ma świadków, którzy potwierdziliby kto sporządził ten dokument. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość czy testament faktycznie sporządził spadkodawca. Wątpliwość taka pojawia się najczęściej w sytuacjach gdy testament został sporządzony przez osobę w podeszłym wieku, kiedy to nawyk pisarski się zmienia. W przypadku wątpliwości co do autentyczności testamentu, ważne jest szybkie podjęcie działań w celu wyjaśnienia sytuacji. Autentyczność testamentu może zweryfikować biegły z zakresu pisma ręcznego.

Wady oświadczenia woli

Testament jest nieważny także wówczas, jeżeli został sporządzony:

Pamiętać należy, że na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Kiedy nie warto podważać testamentu?

Istnieją pewne sytuacje, w których nie warto podważać testamentu, ponieważ może to być trudne lub nieopłacalne. Przede wszystkim należy skrupulatnie zweryfikować skład spadku – może się okazać, że po prostu nie ma o co walczyć. Należy też rozważyć czy korzystniejszym w danej sytuacji będzie podważanie testamentu czy szybkie uzyskanie zachowku. Każdorazowo też przed podjęciem takiej decyzji należy oszacować szanse skutecznego podważenia testamentu.

Istnieją pewne sytuacje, w których nie warto podważać testamentu, ponieważ może to być trudne lub nieopłacalne. Przede wszystkim należy skrupulatnie zweryfikować skład spadku – może się okazać, że po prostu nie ma o co walczyć. Należy też rozważyć czy korzystniejszym w danej sytuacji będzie podważanie testamentu czy szybkie uzyskanie zachowku. Każdorazowo też przed podjęciem takiej decyzji należy oszacować szanse skutecznego podważenia testamentu.