Przejdź do treści

GC Adwokaci

Powstaje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu

Od 1 marca 2021 roku utworzona zostaje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży okoliczne prokuratury okręgowe oraz ułatwi dostęp do prokuratury lokalnej ludności. Wedle doniesień medialnych, utworzenie nowej jednostki prokuratury ma być skorelowane z utworzeniem z dniem 1 lipca 2021 roku Sądu Okręgowego w Sosnowcu. 

Jakie miasta obejmie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu?

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zajmie się sprawami z obszaru właściwości Prokuratur Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i Zawierciu. Dotychczas obszary te należały do właściwości Prokuratury Okręgowe w Katowicach oraz Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jakimi sprawami zajmie się Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu?

Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych. 

Nowa Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zajmie się m.in. prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, które nie należą do właściwości prokuratury regionalnej. Do zadań nowej jednostki może należeć również prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

Nowa prokuratura zacznie swoją działalność z dniem 1 marca 2021 roku.

Co ze sprawami w toku?

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 marca 2021 r. rozpatrywane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach i Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, dla których właściwa będzie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejmuje i prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Oznacza to, że jeśli Twoja sprawa należy do właściwości Prokuratur Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i Zawierciu i prowadzona była przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach lub Częstochowę to przekazana zostanie do nowo powstałej jednostki w Sosnowcu. 

Gdzie będzie siedziba nowej jednostki?

Wedle informacji prasowych docelowo nowa prokuratura będzie się mieściła się w budynku dawnego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu przy ulicy Czarnej 14. Obecnie budynek jest w trakcie modernizacji. Do czasu zakończenia modernizacji Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu będzie funkcjonowała w 10-piętrowym biurowcu przy ulicy Teatralnej, który jest własnością Agencji Rozwoju Lokalnego.

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

Tel.: +48 (32) 296-28-00

sekretariat@sosnowiec.po.gov.pl

Na jakiej podstawie prawnej powstała Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu?

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu powstała na postawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 11 lutego 2021 r. poz. 277. 

Pełną treść rozporządzenia z dnia 9 lutego 2021 r. znajdziesz tutaj

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8