Przejdź do treści

GC Adwokaci

Ślub a nazwisko

ślub a nazwisko

Ślub wiąże się z koniecznością podjęcia wielu poważnych decyzji. Jedną z nich jest decyzja co do nazwiska małżonków.  Problem relacji ślub a nazwisko spędza sen z powiek wielu parom. Jakie są możliwości wyboru nazwiska? Kiedy trzeba podjąć decyzję? Czy w przypadku rozwodu możliwy jest powrót do poprzedniego nazwiska? Na te i inne pytanie odpowiadamy w najnowszym artykule.  

Jakie nazwisko można wybrać?

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Choć obiegowo przyjmuje się, że to kobieta przyjmuje nazwisko męża to nie ma przeszkód by to mężczyzna przyjął nazwisko żony. Często dzieje się tak w sytuacjach gdy pan młody nowi mniej atrakcyjne nazwisko od swojej wybranki. 

ślub a nazwisko

Kiedy należy podjąć decyzję o nazwisku?

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

ślub a nazwisko

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?

Zmianę nazwiska należy zgłosić. Przede wszystkim należy pamiętać o zgłoszeniu zmiany nazwiska do właściwego Urzędu Skarbowego, ZUSu oraz banku. Ważnym jest także aby poinformować o zmianie nazwiska swojego pracodawcę. Ponadto należy poinformować wszystkich swoich kontrahentów – operatora, wynajmującego, ubezpieczyciela, dostawcę usług telewizyjnych itp.   

Ponadto zmiana nazwiska wiąże się z koniecznością wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu. Choć dokumenty zachowują jeszcze jakiś czas ważność to zaleca się niezwłocznie je wymienić – pamiętać należy, że od złożenia wniosku do wydania dokumentu należy sporo poczekać.  

Czy w razie rozwodu można wrócić do poprzedniego nazwiska?

Tak, prawo przewiduje możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Pamiętać należy, że żaden z małżonków nie może zabronić drugiemu małżonkowi zachwiania nazwiska po rozwodzie. Każdy z małżonków zatem w pełni samodzielnie decyduje o zachowaniu nazwiska lub powrocie do poprzedniego.