Przejdź do treści

GC Adwokaci

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji baner

15 października każdego roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tego święta jest uświadamianie ludziom, że wiele sporów można rozwiązać bez konieczności występowania na drogę sądową. Analizujemy zalety i wady mediacji.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Czym jest mediacja?

Mediacja jest sposobem pozasądowego załatwiania sporów. Polega na wypracowywaniu przez skonfliktowane strony kompromisu w obecności i przy pomocy mediatora. Postępowanie mediacyjne jest szybsze i tańsze w stosunku do postępowania sądowego. Mediacja jest dopuszczalna i zalecana również w wypadku gdy sprawa już jest na etapie sądowym. W wypadku wypracowania kompromisu jeż na etapie sądowym strony zawierają ugodę sądową a część poniesionych opłat sądowych podlega zwrotowi. 

Kiedy warto przystąpić do mediacji

Mediacja przydaje się wszędzie tam gdzie możliwe jest rozwiązanie sporu za pomocą ugody. W szczególności bywa przydatna w sprawach rodzinnych i majątkowych. Coraz częściej jest wybierana jako rozwiązanie przy rozwodzie, separacji czy ustalaniu kontaktów z dzieckiem. Eksperci podkreślają, że polubowne rozwiązanie konfliktów związanych z rozwodem ma szczególne znaczenie dla dobra dzieci.

Nie zawsze jednak mediacja jest możliwa. Istnieje szereg typów spraw, które nie mogą być rozwiązane ugodowo. Przykładem może być sprawa o ubezwłasnowolnienie czy sprawa o zasiedzenie. Mediacja nie będzie również możliwa gdy jedna ze stron nie zgadza się na mediację – mediacja jest bowiem dobrowolna. 

Adwokat w mediacji

Skoro mediacja jest sposobem pozasądowego rozwiązywania sporów to czy podczas mediacji przydaje się adwokat lub radca prawny? Oczywiście, rolą profesjonalnego pełnomocnika w mediacji jest prowadzenie klienta, wskazywanie jego prawnych możliwości czy skutków wypracowywanych ustaleń

W postępowaniu mediacyjnym przyjmuje się, że pełnomocnik nie zastępuje klienta. Klient rozmawia bowiem bezpośrednio z drugą stroną sporu. Zdarzają się jednak sytuacje gdy zastępowana strona nie potrafi bądź nie może prowadzić rozmów w swoim imieniu. W takich sytuacjach pełnomocnik może zastąpić swojego klienta przy mediacji. 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji odbywają się w kilkunastu krajach na czterech kontynentach od roku 2005. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów). W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.