Przejdź do treści

GC Adwokaci

Intercyza a dziedziczenie

Głównym celem intercyzy jest ochrona majątku małżonka. Jakie są dalsze losy majątku małżonka po jego śmierci? Czy zawarcie intercyzy pozbawia prawa do dziedziczenia? Omawiamy relację intercyza a dziedziczenie.

Zawierając związek małżeński dochodzi do powstania wspólności majątkowej. Oznacza to, że co do zasady (z zastrzeżeniem poniższych uwag) wszystkie dobra, które małżonkowie nabędą w trakcie trwania związku małżeńskiego stają się ich wspólną własnością. To, co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa stanowi ich osobny majątek.
Zawierając związek małżeński dochodzi do powstania wspólności majątkowej. Oznacza to, że co do zasady (z zastrzeżeniem poniższych uwag) wszystkie dobra, które małżonkowie nabędą w trakcie trwania związku małżeńskiego stają się ich wspólną własnością. To, co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa stanowi ich osobny majątek.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego i osobistego?

I. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
II. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

Intercyza nie wpływa na dziedziczenie

Wskazać wyraźnie trzeba, że rozdzielność majątkowa (intercyza) w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie. Ma ona znaczenie wyłącznie za życia, ponieważ jest to umowa między żyjącymi. Celem intercyzy jest bowiem ukształtowanie relacji majątkowych małżonków za życia, w ciągu trwania małżeństwa, a nie po śmierci. Dlatego współmałżonek będzie dziedziczyć po swojej zmarłej żonie lub mężu bez zmian tzn. w pierwszej kolejności, łącznie z dziećmi zmarłego, w częściach równych.

Jak wskazano wyżej, po śmierci małżonka dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy zawarto intercyzę czy nie. W skład masy spadkowej po małżonku będzie wchodzić zatem wszystko co posiadał za życia (zarówno aktywa jak i długi). Warto dodać, że do spadku wchodzi cały majątek osobisty (odrębny) małżonka, czyli również to, co sam kiedyś odziedziczył lub dostał w darowiźnie wyłącznie dla siebie.

Oczywiście, wszystko zależy od tego czy zmarły pozostawił ważny testament tzn. czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym czy też testamentowym. Przy drugiej opcji niezależnie od tego czy istnieje między małżonkami intercyza można w testamencie zapisać swój majątek dowolnej osobie czy też małżonkowi. Również w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu intercyza nie będzie wpływać na uprawnienia żyjącego małżonka. Jeżeli małżonek zostałby pominięty w testamencie, będzie mógł dochodzić należnej sumy pieniężnej tytułem zachowku.

Jak wyłączyć dziedziczenie między małżonkami?

Opisywana sytuacja nie oznacza automatycznie, że nie można całkowicie wyłączyć dziedziczenia pomiędzy małżonkami. Aby to zrobić, małżonkowie muszą udać się do notariusza i zawrzeć umowę, w której zrzekną się dziedziczenia po sobie. Tylko taki dokument, a nie intercyza, spowoduje, że małżonkowie nie będą mieli praw do dziedziczenia. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia w sytuacji, w której zawierając drugi związek małżeński, małżonkowie zechcą zabezpieczyć własne dzieci z poprzedniego związku, aby jedynie one przejęły ich majątek po śmierci.