Przejdź do treści

GC Adwokaci

prawo spadkowe

odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu – czy jest możliwe?

Relacje pomiędzy bliskimi często ulegają zmianom, co w może doprowadzić przyszłego spadkodawcę do decyzji o odwołaniu wcześniej sporządzonego testamentu. Wybór spadkobierców powinien być decyzją przemyślaną. Oświadczenie spadkodawcy zawarte w testamencie jest tzw. czynnością mortis causa, czyli taką która jest skuteczna dopiero po śmierci osoby, która jej dokonała – w tym przypadku spadkodawcy (testatora). Dlatego istnieje możliwość odwołania testamentu w każdej chwili. Poniżej przedstawimy Państwu wszystkie możliwe sposoby odwołania testamentu.

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

testament ustny

Testament ustny

Testament ustny to rozwiązanie dla osób chcących rozporządzić swoim majątkiem a nie mają możliwości sporządzenia testamentu w jednej z form zwykłych lub też sporządzenie takiego testamentu jest znacznie utrudnione. Czym jest testament ustny? W jakich okolicznościach i w jaki sposób może zostać sporządzony? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament?

Prawo testowania, czyli dokonywania rozrządzeń majątkiem na wypadek śmierci, to jedno z najstarszych praw ustanowionych przez człowieka. Prawo decydowania komu i w jakiej części przypadnie pozostawiony przez zmarłego majątek może być wykonywane w drodze testamentu. Omawiamy jak sporządzić testament.

Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia

Zachowek to ciekawa instytucja prawa spadkowego określająca uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych dla spadkodawcy. Stanowi tym samym zapewnienie uprawnionym otrzymania określonej wartości ze spadku, bez względu na wolę spadkodawcy. W tym przypadku ważne są więzy pokrewieństwa, a nie wyłącznie bliskość w znaczeniu czysto emocjonalnym. Najczęściej bowiem to… Dowiedz się więcej »Zachowek – ochrona rodziny w przypadku pomięcia