Przejdź do treści

GC Adwokaci

Tarcza Finansowa PFR

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa oraz związanym z tym zamrożeniem części gospodarki wprowadzony został pakiet pomocowy dla firm tzw. Tarcza Antykryzysowa. W jej ramach utworzona została Tarcza Finansowa PFR, która zakłada subwencje dla Mikro, Małych i Średnich a także Dużych Firm. Jakie są zasady przyznawania oraz warunki subwencji w ramach programu Tarcza Finansowa PFR? 

Subwencje z Tarczy Finansowej dla Mikrofirmy

Tarcza Finansowa realizowana z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie dla Mikrofirm w postaci subwencji do maksymalnej kwoty 324 tyś. zł (średnio ok 70-90 tyś. zł) na 3 lata, które mogą podlegać umorzeniu do 75% subwencji po spełnieniu określonych warunków.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.

Subwencje z Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Firm

Tarcza Finansowa realizowana z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie dla Małych i Średnich Firm w postaci subwencji do maksymalnej kwoty do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata, które mogą podlegać umorzeniu do 75% subwencji po spełnieniu określonych warunków.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.

Subwencje z Tarczy Finansowej dla Dużych Firm

Tarcza Finansowa realizowana z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie dla Małychi Średnich Firm w postaci subwencji do maksymalnej kwoty do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata, które mogą podlegać umorzeniu do 75% subwencji po spełnieniu określonych warunków.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Jakie są warunki finansowania

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:

  • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.
  • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
  • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.