Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0: tekst ustawy

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa 3.0 tekst ustawy

Tarcza Antykryzysowa 3.0 tekst ustawy

W dniu 14 maja 2020 roku został uchwalony przez Sejm tekst ustawy tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 stanowiąca kontynuację działań rządu w walce z ekonomicznymi i społecznymi skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. 

Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej regulacji stanowią kontynuację polityk mających pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć one będą nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale pełnić mają także rolę instrumentów wpływających długofalowo na rozwój gospodarczy Polski.

Na pakiet tzw. Tarczy Antykryzysowej składają się ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, Tarczy Antykryzysowej 2.0Tarczy Antykryzysowej 3.0 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0. Pakiet pomocy dla biznesu Tarcza Finansowa zakładająca częściowo bezzwrotne subwencje dla mikro, małych, średnich i dużych Firm.  

W dniu 14 maja 2020 roku został uchwalony przez Sejm tekst ustawy tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 stanowiąca kontynuację działań rządu w walce z ekonomicznymi i społecznymi skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. 

Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej regulacji stanowią kontynuację polityk mających pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć one będą nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale pełnić mają także rolę instrumentów wpływających długofalowo na rozwój gospodarczy Polski.

Na pakiet tzw. Tarczy Antykryzysowej składają się ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, Tarczy Antykryzysowej 2.0Tarczy Antykryzysowej 3.0 oraz Tarczy Antykryzysowej 4.0. Pakiet pomocy dla biznesu Tarcza Finansowa zakładająca częściowo bezzwrotne subwencje dla mikro, małych, średnich i dużych Firm.