Przejdź do treści

GC Adwokaci

COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty – Q&A cz. 1

Mając na względzie dużą liczbę zapytań płynących do Kancelarii, związanych z sytuacją prawną personelu medycznego w dobie epidemii koronawirusa, w ślad za Śląską Izbą Lekarską w Katowicach prezentujemy Państwu cykl artykułów “COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty – Q&A” mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych, z którymi mierzy się personel medyczny w dzisiejszych realiach pracy.

PYTANIE 1

Czy lekarz, który pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę w szpitalu, który nie jest szpitalem zakaźnym, może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii w innym podmiocie leczniczym? I jak ta sytuacja wygląda w przypadku, gdy lekarz udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. umowy kontraktowej)?

Zarówno pracownicy podmiotów leczniczych, jak i osoby, z którymi podpisano umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

PYTANIE 2

Kogo nie można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii w innym podmiocie leczniczym?

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

PYTANIE 3

Czy lekarz stażysta może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:

Zgodnie z przepisami, zadania związane ze zwalczaniem epidemii lub zadania inne niż wynikające z umowy, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

PYTANIE 4

Czy lekarz skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie traktowany jak funkcjonariusz publiczny?

Lekarz skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii nie jest funkcjonariuszem publicznym. Natomiast lekarzom, innym pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych  i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna przysługująca funkcjonariuszowi publicznemu.

Zachęcamy do śledzenia dalszych artykułów z serii “COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty – Q&A” a także do dołączenia do Newslettera GC Adwokaci