adwokat Marcin Chowaniec

dr Marcin Chowaniec

ADWOKAT | DOKTOR NAUK PRAWNYCH | PARTNER 

Założyciel i partner w Kancelarii GC Adwokaci. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie obecnie kontynuuje swoją karierę naukową. Swoją rozprawę doktorską przygotował w Katedrze Kryminalistyki. W ramach praktyki doktoranckiej, prowadził także zajęcia dydaktyczne ze studentami prawa z przedmiotu Logika dla prawników oraz Podstawy kryminalistyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, aplikując w wiodących kancelariach adwokackich na Śląsku i w Zagłębiu.

Mecenas Marcin Chowaniec specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu błędów medycznych i odszkodowawczych. Zajmuje się także obroną w postępowaniach dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich.

Adwokat Marcin Chowaniec jest laureatem konkursów krasomówczych zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA oraz Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Uczestniczył także w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

  1. “Opinia kompleksowa w sprawach zdarzeń drogowych jako sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłki procesowej.” – „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.” – X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki, Toruń 26-28 czerwca 2019 r. Wydział Prawa i Administracji UMK.
  2. „Z problematyki zmienności intraindywidualnej oraz interindywidualnej zmienności cech pisma.” M. Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik, Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wyd. eBooki.com.pl, s. 25-36, Wrocław 2017 r.
  3. “Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT.” M. Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik T:20 (2016) Problemy Współczesnej Kryminalistyki, s. 33-44 2016 r.
  4. “Accuracy of concealed information test (CIT) usig for polygraph examination.”M.  Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik, Criminalistic and forensic expertology: science, studies, practice. – Vilnius: Lietuvous teisimo ekspertizes centras, 2016 r. s. 470-482.
  5. Błąd medyczny w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej lekarza/Medical mistake in aspect of legal responsibility of the physician. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  6. Lekarz nietrzeźwy – problem prawno-karny/Intoxicated doctor – penalo-legal problem. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  7. Dobra osobiste lekarza/Personal good of physician. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.

 

Zadzwoń do nas

tel: +48 576 569 866

Napisz do nas

mail: kancelaria@gcadwokaci.pl

Znajdź nas

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45, 41-250 Czeladź

Godziny pracy

pon. - pt.: 9:00 - 17:00