Przejdź do treści
Marcin Chowaniec

dr Marcin Chowaniec

ADWOKAT | DOKTOR NAUK PRAWNYCH | PARTNER

Wykształcenie

Mecenas Marcin Chowaniec ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie obecnie kontynuuje swoją karierę naukową. Swoją rozprawę doktorską przygotował w Katedrze Kryminalistyki. W ramach praktyki doktoranckiej, prowadził także zajęcia dydaktyczne ze studentami prawa z przedmiotu Logika dla prawników oraz Podstawy kryminalistyki.

SPECJALIZACJA

Mecenas Marcin Chowaniec specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu błędów medycznych i odszkodowawczych. Reprezentuje także strony w postępowaniach dyscyplinarnych.

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Adwokat Marcin Chowaniec aktywnie zaangażowany jest w tworzenie konkursu Potyczki Prawne. Mecenas jest laureatem konkursów krasomówczych zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA oraz Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Uczestniczył także w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

PUBLIKACJE

Mecenas Marcin Chowaniec jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa ze szczególnym uwzględnieniem kryminalistyki i prawa karnego. W swoich publikacjach często podejmuje problematykę karnomedyczną.

  1. “Opinia kompleksowa w sprawach zdarzeń drogowych jako sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłki procesowej.” – „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.” – X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki, Toruń 26-28 czerwca 2019 r. Wydział Prawa i Administracji UMK.
  2. „Z problematyki zmienności intraindywidualnej oraz interindywidualnej zmienności cech pisma.” M. Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik, Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wyd. eBooki.com.pl, s. 25-36, Wrocław 2017 r.
  3. “Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT.” M. Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik T:20 (2016) Problemy Współczesnej Kryminalistyki, s. 33-44 2016 r.
  4. “Accuracy of concealed information test (CIT) usig for polygraph examination.”M.  Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik, Criminalistic and forensic expertology: science, studies, practice. – Vilnius: Lietuvous teisimo ekspertizes centras, 2016 r. s. 470-482.
  5. Błąd medyczny w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej lekarza/Medical mistake in aspect of legal responsibility of the physician. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  6. Lekarz nietrzeźwy – problem prawno-karny/Intoxicated doctor – penalo-legal problem. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  7. Dobra osobiste lekarza/Personal good of physician. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  8. Odpowiedzialność cywilna biegłego za wydaną opinię. A Gradowska, M. Chowaniec, Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka, s. 319-327, Toruń 2021 r.

 

Lokalizacja

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45 
41-250 Czeladź

Godziny otwarcia

pon. – czw.: 9:00 – 17:00
pt.: 9:00 – 14:00

Kontakt

Telefon: 576 569 866
Email: kancelaria@gcadwokaci.pl