Przejdź do treści

GC Adwokaci

Kancelaria adwokacka czy odszkodowawcza- różnice i podobieństwa

  • o prawie

Poszukując pomocy prawnej często zadajemy sobie pytanie jaką kancelarię wybrać – kancelaria adwokacka czy odszkodowawcza? A może radcowska? W niniejszym artykule analizujemy podobieństwa i różnice różnych typów kancelarii. 

Kancelaria adwokacka i kancelaria radcowska

Kancelarie adwokackie i kancelarie radcowskie prowadzone są przez zawodowych prawników z tytułem odpowiednio adwokata lub radcy prawnego. Takie osoby musiały ukończyć magisterskie studia prawnicze, ukończyć 3-letnią aplikację pod okiem doświadczonego mecenasa oraz zdać 4-dniowy egzamin zawodowy (zaznaczamy, że jest możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego bez aplikacji w wypadku spełnienia określonych warunków). Prawnicy ci muszą w swojej pracy wypełniać zasady etyki zawodowej.

Ponadto używanie firmy ,,kancelaria prawna’’ przez inne kancelarie niż kancelaria radcy radcy prawnego lub adwokata stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, na co wskazuje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r., (III CSK 245/07).  Sąd Najwyższy stwierdził, iż zwrot „kancelaria prawna” w firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wprowadzać w błąd przez sugerowanie, że przedmiotem działania spółki jest świadczenie pomocy prawnej przez osoby będące adwokatami lub radcami prawnymi.

logo Adwokatury Polskiej
logo Adwokatury Polskiej

Kancelaria prawna, odszkodowawcza, doradztwa prawnego

Na rynku usług prawnych znajdujemy wiele kancelarii “odszkodowawczych” czy “doradztwa prawnego”. Są to firmy, które mogą być prowadzone przez osobę nieposiadającą tytułu adwokata czy radcy prawnego. Czasami nawet kancelarie takie prowadzone są przez osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego. Takie kancelarie mogą ale nie muszą zatrudniać prawników. Warto zatem zweryfikować czy w skład zespołu kancelarii wchodzą osoby o wykształceniu prawniczym.   

Kancelarie te nie są też objęte zasadami etyki. Ich pracownicy ani właściciele nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnione błędy, nie mają obowiązku podlegania ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej a forma prowadzonej działalności jest całkowicie dowolna. Oznacza to, że w wypadku ewentualnych błędów kancelarii może się okazać, że nie ma możliwości odzyskania od takiej kancelarii ewentualnego odszkodowania.   

Gdzie będzie taniej?

Wydawać by się mogło, że usługi kancelarii odszkodowawczych (lub doradców prawnych) będą tańsze od tych oferowanych przez kancelarie adwokackie i radcowskie. Okazuje się jednak, że często to tylko złudzenie i czasem okazuje się, że usługi kancelarii odszkodowawczych (lub doradców prawnych) są znacznie droższe od kancelarii adwokackich i radcowskich. Kancelarie odszkodowawcze opierają się na prowizjach, które pobierają od uzyskanych odszkodowań, zadośćuczynień i rent. Prowizja najczęściej pobierana jest od każdej wywalczonej kwoty.  

Uzyskanie odszkodowania z pomocą firmy może okazać się finalnie droższe, niż obiecywano na samym początku. Wiele osób może stwierdzić, że opłata w wysokości określonego procentu od uzyskanej kwoty to dobre rozwiązanie. Jednak bardzo często stawka ta oscyluje w granicach dochodzących nawet do ⅓ kwoty netto odszkodowania. Do tego należy również doliczyć podatek VAT.

Łatwiej jest natomiast zweryfikować ceny kancelarii odszkodowawczych od cen kancelarii adwokackich i radcowskich. Te ostatnie bowiem nie mogą ogłaszać swoich cenników publicznie. Dlatego też na stronach kancelarii adwokackich i radcowskich w zakładce “cennik” znajdziemy najwyżej tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub radcowskie zawierające minimalne wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego.

Ta problematyczna kwestia reklamy

Zarówno kancelarie prowadzone przez adwokatów jak radców prawnych obecnie nie mogą się reklamować. Oznacza to, że jedyną dostępną dla nich formą promowania swoich usług jest strona www, profile w portalach społecznościowych, wizytówka Google oraz właściwe oznakowanie kancelarii. Dopuszcza się także prowadzenie działalności edukacyjnej takiej jak blog prawniczy. Adwokaci i radcowie prawni nie mogą natomiast korzystać z takich form reklamy jak plakaty, bilbordy, posty sponsorowane czy Google Ads. 

Kancelarie odszkodowawcze lub doradztwa prawnego natomiast nie są w jakikolwiek sposób ograniczone etyką zawodową i dlatego też mogą korzystać ze wszelkich możliwych sposobów reklamy. Jeżeli zatem spotkasz się z reklamą kancelarii oznacza to, że najpewniej jest to kancelaria odszkodowawcza lub doradztwa prawnego.

Kancelaria adwokacka czy odszkodowawcza - porównanie

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla potencjalnego klienta kancelarii porównanie kancelarii adwokackich (i radcowskich) z kancelariami odszkodowawczymi. 

kancelaria adwokacka czy odszkodowawcza

Co wybrać? Kancelaria adwokacka czy odszkodowawcza?

Każdy zainteresowany pomocą prawną powinien samodzielnie podjąć decyzję o wyborze kancelarii, w tym czy będzie to kancelaria adwokacka lub radcowska czy też kancelaria odszkodowawcza. Przy podejmowaniu decyzji, obok kwestii ceny usług, warto zweryfikować kto faktycznie świadczy usługi prawne. 

kancelaria adwokacka czy odszkodowawcza