Przejdź do treści

GC Adwokaci

Obowiązek zakrywania ust i nosa – treść rozporządzenia

Od 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) mają zacząć obowiązywać nowe regulacje wprowadzające obowiązek zakrywa ust i oczu. Poniżej przedstawiamy analizę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r, w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Czy tylko maseczka?

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Nie ma zatem wymogu korzystania z maseczki – równie dobrze można spełnić obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez zakrycie ich szalikiem, apaszką lub inną częścią garderoby. 

W jakich miejscach jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa?

Środki publicznego transportu zbiorowego - autobusy, tramwaje, pociągi itp.

Samochody, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

Miejsca ogólnodostępne - drogi, place, zakłady pracy, budynku użyteczności publicznej, obiety handlowe i usługowe, nieruchomości wspólne

Kto nie musi zakrywać ust i nosa?

Nie zawsze jednak w wyżej wymienionych miejscach obowiązywać będzie nakaz zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie przewiduje szereg sytuacji i osób, które nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. 

Dzieci poniżej 4 roku życia

Osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub wyłącznie z dzieckiem do 4 roku życia

Osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia

Pracownicy zakładów pracy lub instytucji użyteczności publicznej za wyj. osób obsługujących klientów

Kierowca środka publicznego transportu zbiorowego jeżeli pojazd zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

Duchowny sprawujący kult religijny

Żołnierz lub funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Wskazujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w Rozporządzeniu, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

jak bezpiecznie ściągać maseczkę