NASI PARTNERZY

Chcąc zapewnić Klientom Kancelarii najwyższy poziom obsługi, Kancelaria współpracuje z ekspertami, którzy przy udziale prawników z Kancelarii GC Adwokaci zapewnią Klientom Kancelarii kompleksową obsługę prawną. Nasi Partnerzy – to doświadczeni profesjonaliści, najlepsi eksperci w swoich dziedzinach, ale także nasi przyjaciele, dla których obsługa Klienta Kancelarii stanowi taki sam priorytet jak dla zespołu Kancelarii.

Eksperci

Notariusz

Komornik

Tłumacz

Eksperci

Ekspert to specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie. Na etapie sądowym merytorycznie wspomaga Kancelarię dostarczając merytorycznych argumentów w skomplikowanych sprawach. Nie tylko pozwala na przygotowanie merytorycznie uzasadnionego stanowiska ale również pomaga podważyć stanowisko strony przeciwnej lub opinię biegłego od strony merytorycznej dostarczając specjalistycznych informacji z zakresu nauk pozaprawniczych.   

eksperci
notariat

Notariusz

Zajmuje się wykonywaniem usług notarialnych. Ofertę kieruje zarówno do przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się także w sporządzaniu wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także przygotowuje na żądanie stron różnego rodzaju projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Przyjmuje od Klientów na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Spisuje testamenty, a także sporządza akty dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Komornik

Zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu realizację tytułów wykonawczych takich jak. m.in. wyroki sądowe, nakazy zapłaty i inne. W tym celu komornik jako funkcjonariusz publiczny wyposażony został przez ustawodawcę w możliwość stosowania określonych środków przymusu. Egzekucja prowadzona jest w celu doprowadzenia do zaspokojenia roszczeń zarówno tych o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (m.in. opróżnienie lokalu z osób i rzeczy tzw. eksmisja, wydanie ruchomości).

krajowa rada komornicza

Tłumacze

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne na potrzeby procesów sądowych – każdy dokument obcojęzyczny przedkładany do sądu powinien zostać przedłożony w tłumaczeniu przysięgłym.

Zadzwoń do nas

tel: +48 576 569 866

Napisz do nas

mail: kancelaria@gcadwokaci.pl

Znajdź nas

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45, 41-250 Czeladź

Godziny pracy

pon. - czw.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 14:00