Przejdź do treści

GC Adwokaci

GC ADWOKACI

NASI KONSULTANCI

Chcąc zapewnić Klientom Kancelarii najwyższy poziom obsługi, Kancelaria współpracuje z ekspertami, którzy przy udziale prawników z Kancelarii GC Adwokaci zapewnią Klientom Kancelarii kompleksową obsługę prawną. Nasi Partnerzy – to doświadczeni profesjonaliści, najlepsi eksperci w swoich dziedzinach, ale także nasi przyjaciele, dla których obsługa Klienta Kancelarii stanowi taki sam priorytet jak dla zespołu Kancelarii.

EKSPERCI I BIEGLI

Ekspert to specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, osoba uznawana za autorytet w jakiejś dziedzinie. Na etapie sądowym merytorycznie wspomaga Kancelarię dostarczając merytorycznych argumentów w skomplikowanych sprawach. Nie tylko pozwala na przygotowanie merytorycznie uzasadnionego stanowiska ale również pomaga podważyć stanowisko strony przeciwnej lub opinię biegłego od strony merytorycznej dostarczając specjalistycznych informacji z zakresu nauk pozaprawniczych.   

NOTARIUSZ

Notariusz zajmuje się wykonywaniem usług notarialnych. Ofertę kieruje zarówno do przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się także w sporządzaniu wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także przygotowuje na żądanie stron różnego rodzaju projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Przyjmuje od Klientów na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Spisuje testamenty, a także sporządza akty dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

KOMORNICY

Komornik zajmuje się prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających mających na celu realizację tytułów wykonawczych takich jak. m.in. wyroki sądowe, nakazy zapłaty i inne. W tym celu komornik jako funkcjonariusz publiczny wyposażony został przez ustawodawcę w możliwość stosowania określonych środków przymusu. Egzekucja prowadzona jest w celu doprowadzenia do zaspokojenia roszczeń zarówno tych o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (m.in. opróżnienie lokalu z osób i rzeczy tzw. eksmisja, wydanie ruchomości).

TŁUMACZE

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne na potrzeby procesów sądowych - każdy dokument obcojęzyczny przedkładany do sądu powinien zostać przedłożony w tłumaczeniu przysięgłym.

Lokalizacja

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45 
41-250 Czeladź

Godziny otwarcia

pon. – czw.: 9:00 – 17:00
pt.: 9:00 – 14:00

Kontakt

Telefon: 576 569 866
Email: kancelaria@gcadwokaci.pl