Przejdź do treści

GC Adwokaci

ZASADY ROZLICZEŃ

Często poszukujemy cen poszczególnych produktów i usług w Internecie. Niestety żadna kancelaria adwokacka nie umieszcza takich informacji na stronie internetowej. Dlaczego? Zgodnie z zasadami etyki kancelaria może wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnych klientów wskazać, jaka jest stawka za oczekiwaną pomoc. Wynagrodzenie może być ustalane na kilka różnych sposobów.

Jak możemy Ci pomóc?

Wynagrodzenie ryczałtowe jest popularnym sposobem rozliczenia z adwokatem. Wynagrodzenie stanowi stała kwota płatna za obsługę prawną danej sprawy, niezależnie od czasu i zakresu pracy wykonanej dla Klienta. Ryczałt może być płatny jednorazowo lub miesięcznie w zależności od charakteru usługi i decyzji Klienta.  

Gdy nie da się z góry określić czasu potrzebnego do wykonania usługi oraz gdy potrzeby Klienta na bieżąco się zmieniają proponujemy stawkę godzinową. Wynagrodzenie adwokata w takiej sytuacji obliczane jest na podstawie  iloczynu stawki godzinowej i czasu pracy poświęconego przez nas na realizację zlecenia. Stawka godzinowa podlega negocjacji w zależności od stopnia złożoności i wolumenu świadczonych usług.

Sposób rozliczeń stosowany najczęściej przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, polegający na zadeklarowaniu przez Klienta przewidywanego limitu godzin (w ramach abonamentu), jaki będzie potrzebny do zrealizowania doradztwa prawnego (godziny objęte abonamentem są niższe w porównaniu do godzin dodatkowych – odpowiednie zaplanowanie godzin abonamentowych pozwala na istotne obniżenie kosztów obsługi prawnej).

Success fee to wynagrodzenie za realne efekty naszej pracy i osiągnięcie zakładanego celu (sukcesu). Bierzemy na siebie część ryzyka związanego z uzyskaniem korzystnego rozwiązania dla Ciebie. Zaznaczamy, że zgodnie z etyką adwokacką nie jest możliwe oparcie całego wynagrodzenia adwokata wyłącznie o success fee – zawsze będzie ono połączone z inną formą wynagrodzenia.

Lokalizacja

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45 
41-250 Czeladź

Godziny otwarcia

pon. – czw.: 9:00 – 17:00
pt.: 9:00 – 14:00

Kontakt

Telefon: 576 569 866
Email: kancelaria@gcadwokaci.pl