Przejdź do treści

GC Adwokaci

6 Krakowskie Forum Karnistyczne z GC Adwokaci

Nasz adwokat dr Marcin Chowaniec 16 czerwca 2023 r. uczestniczył w 6. Krakowskim Forum Karnistycznym. To prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Katedrę Prawa Karnego UJ i Krakowski Instytut Prawa Karnego, odbywa się teraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i połączone jest z uroczystościami wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu.
Forum skupia się na trzech ważnych tematach: patologiach tymczasowego aresztowania, ograniczonej poczytalności a wymiarze kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz współczesnych problemach prawa karnego gospodarczego.