Przejdź do treści

GC Adwokaci

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021 r. – pojedziemy wolniej w terenie zabudowanym

Od 1 czerwca 2021 r. do polskiego porządku prawnego wchodzą nowe przepisy które w założeniu twórców projektu ustawy mają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021 r. dotyczą przede wszystkim ograniczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym w porze nocnej, wprowadzają zasadę pierwszeństwa pieszego oraz wprowadzają obowiązek zachowania minimalnej odległości od innych pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych. 

DRUK 48 - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Pierwotnie projekt ustawy dotyczył jedynie  wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. W późniejszych pracach w Sejmie do projektu wprowadzono także inne zmiany takie jak zakaz korzystania z telefonów komórkowych, obowiązek zachowania odległości od innych pojazdów na autostradach i drogach szybkiego ruchu oraz maksymalnej dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym w porze nocnej.

Pieszy ma pierwszeństwo

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Ustawa wprowadza w ustawie przepis nadający pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu (tak jak jest dziś), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. Zdaniem projektodawców ustawy, wprowadzenie do ustawy expressis verbis elementu „oczekiwania” pieszego przed przejściem jest jednocześnie gwarancją, że kierujący będzie miał czas na reakcję – na zatrzymanie pojazdu.

Pamiętać jednak należy, że pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko nadal jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy przechodzący przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021 r.

Zakaz korzystania z telefonu

Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową. Ograniczenie dotyczy korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021 r.

Koniec z jazdą "na zderzaku"

Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Przykład
Pan Jan porusza się autostradą z prędkością 100 km/h. W świetle nowych przepisów Pan Jan powinien zachować odstęp minimum 50 m od auta jadącego przed nim.

Nocą pojedziesz wolniej

Ponadto nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23:00-5:00) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2021 r.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8