Przejdź do treści

GC Adwokaci

Zawieszenie spłaty kredytu w Tarczy Antykryzysowej

Zawieszenie spłaty kredytu

Konsument, który stracił pracę lub inne główne źródło dochodu, może zawiesić spłatę kredytu na trzy miesiące – to rozwiązanie wprowadziły przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Prezes UOKiK sprawdza czy i w jaki sposób banki realizują tę ochronę. Postępowaniem wyjaśniającym objętych jest 26 banków.

Zawieszenie spłaty kredytu w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadziła ochronę konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. Jednym z przyjętych w pakiecie rozwiązań jest możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej, tzw. „ustawowe wakacje kredytowe, które dają konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat. Z tego rozwiązania może skorzystać osoba, która w wyniku pandemii straciła pracę lub inne główne źródło dochodu.

Ustawowe wakacje kredytowe – konsumencie, pamiętaj, że masz prawo do:

Konsumentów, którzy spotkali się z problemami dokonania zawieszenia wykonywania umowy kredytowej na postawie przepisów ustawy zawartych w Tarczy Antykryzysowej 4.0 UOKiK zachęca do informowania poprzez adres mailowy monitoring@uokik.gov.pl.