Przejdź do treści

GC Adwokaci

Wygrana w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Po trzech latach sądowej batalii, Klient kancelarii dr hab. n. med. prof. AŚ Czesław Chowaniec wygrał prawomocnie proces ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach o ochronę dóbr osobistych, tym o ochronę dobrego imienia, prawa do renomy zawodowej i dobrej opinii o zawodowych kompetencjach. W wyniku przegranego przez ŚUM procesu, na mocy wyroku Sądu, Rektor Uczelni został zobowiązany do złożenia oświadczenia w formie pisemnej oraz jego publikacji na stronie internetowej ŚUM, a nadto do zapłaty na rzecz naszego Mocodawcy 40 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

https://sum.edu.pl/…/14694-oswiadczenie-rektora…

Wytoczone powództwo o ochronę dóbr osobistych dotyczyło jednego z wątków zatrudnienia naszego Mocodawcy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach po roku 2016 oraz szeroko pojętymi represjami jakie spotykają Go w związku Jego udziałem w zespole biegłych wydających opinie sądowo-lekarskie w sprawie śmierci Jerzego Ziobro – ojca obecnego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Mocodawcę w sprawie reprezentował adwokat dr Marcin Chowaniec.