Przejdź do treści

GC Adwokaci

Warunkowe umorzenie postępowania i brak zakazu prowadzenia pojazdów w sprawie o wypadek drogowy

Adwokat dr Marcin Chowaniec prezentowaną linią obrony doprowadził do wydania przez sąd rejonowy łagodnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne toczące się przeciwko klientowi kancelarii w sprawie o czyn z art. 177 k.k. dotyczącego spowodowania poważnego wypadku komunikacyjnego, w którym poważnych obrażeń ciała doznała inna uczestniczka ruchu drogowego. Rozsądnie i rzetelnie przygotowania linia obrony dla kierującego pojazdem pozwoliła na zminimalizowanie dolegliwości karnej. Co jednak dla klienta było najistotniejsze – jako kierowca zawodowy nie stracił on uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd nie orzekł wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów, a postępowanie karne zostało warunkowo umorzone. To z kolei oznacza, że klient nie figuruje w rejestrze karnym jako osoba skazana.