Przejdź do treści

GC Adwokaci

Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby chorej

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszej kancelarii. Adwokat Alicja Gradowska z powodzeniem przeprowadziła sprawę ubezwłasnowolnienia osoby chorej psychicznie. Wnioskodawca, kierując się dobrem bliskiej osoby, chciał zapewnić jej odpowiednią opiekę oraz ochronić przed niekorzystnymi umowami i decyzjami. Dzięki profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu adwokat Alicji Gradowskiej, sąd uznał argumenty wnioskodawcy, co pozwoli na zapewnienie właściwej opieki i ochrony dla osoby ubezwłasnowolnionej.