Przejdź do treści

GC Adwokaci

Taryfikator mandatów 2022 r.

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Wysokość mandatów od 2022 roku określona została bowiem głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym, której celem jest  poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Przedstawiamy nowy taryfikator mandatów.

Taryfikator mandatów 2022 r.

Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

Wyższe kary w sprawach drogowych

Wspomniana wyżej nowelizacja przyniosła znaczący wzrost grzywien za wykroczenia drogowe. Podniesieniu uległa nie tylko dolna granica grzywny ale także znaczono poniesiono górną granice grzywny. W postępowaniu wykroczeniowym w niektórych sprawach dot. zdarzeń w ruchu drogowym grzywna może sięgnąć nawet 30.000,00 zł (dotychczas 5.000,00 zł). Wiecej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8