Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: projekt ustawy

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy aktualne projekty ustaw wchodzących w skład pakietu Tarczy Antykryzysowej, która składa się z pakietu czterech ustaw – druków sejmowych nr 299, 300, 301 i 302. Przedstawiamy również poselski projekt posłów opozycji dotyczący pomocy przedsiębiorcom.

DRUK NR 299 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wobec epidemii koronawirusa COVID-19 zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Konieczne stało się  pracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedkładany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on szeregu zmian w specustawie z dnia 7 marca 2020 r., nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także
wprowadzając nowe mechanizmy

Projekt ten zawiera szereg zmian prawnych mającym przede wszystkim na celu wsparcie polskich firm oraz pracowników w walce z gospodarczymi skutkami epidemii. 

DRUK NR 300 - Rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Projekt rządowy koncentrujący się na pomocy przedsiębiorstwom niewypłacalnym, który ma chronić przedsiębiorstwa przed upadłością likidacyjną. 

DRUK NR 301 - Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19.

DRUK NR 302 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Rządowy projekt dotyczący poszerzenia możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju. W ogłoszonych przez Rząd założeniach Programu tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19, PFR został wymieniony jako jeden z głównych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego programu. Projektowane zmiany ustawy o systemie instytucji rozwoju przewidują rozwiązania umożliwiające pełny udział PFR w działaniach podejmowanych w związku ze zwalczaniem sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19.

DRUK NR 304 - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poselski projekt ustawy autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej dotyczący wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na program Coronavirus Response Investment Initiative przeznaczony na utworzenie funduszu celowego, który będzie skierowany na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov 2.