Przejdź do treści

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: projekt ustawy

Tarcza Antykryzysowa

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy aktualne projekty ustaw wchodzących w skład pakietu Tarczy Antykryzysowej, która składa się z pakietu czterech ustaw – druków sejmowych nr 299, 300, 301 i 302. Przedstawiamy również poselski projekt posłów opozycji dotyczący pomocy przedsiębiorcom.

DRUK NR 299 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wobec epidemii koronawirusa COVID-19 zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Konieczne stało się  pracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedkładany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on szeregu zmian w specustawie z dnia 7 marca 2020 r., nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także
wprowadzając nowe mechanizmy

Projekt ten zawiera szereg zmian prawnych mającym przede wszystkim na celu wsparcie polskich firm oraz pracowników w walce z gospodarczymi skutkami epidemii. 

DRUK NR 300 - Rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Projekt rządowy koncentrujący się na pomocy przedsiębiorstwom niewypłacalnym, który ma chronić przedsiębiorstwa przed upadłością likidacyjną. 

DRUK NR 301 - Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19.

DRUK NR 302 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Rządowy projekt dotyczący poszerzenia możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju. W ogłoszonych przez Rząd założeniach Programu tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19, PFR został wymieniony jako jeden z głównych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego programu. Projektowane zmiany ustawy o systemie instytucji rozwoju przewidują rozwiązania umożliwiające pełny udział PFR w działaniach podejmowanych w związku ze zwalczaniem sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19.

DRUK NR 304 - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poselski projekt ustawy autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej dotyczący wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na program Coronavirus Response Investment Initiative przeznaczony na utworzenie funduszu celowego, który będzie skierowany na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov 2. 

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz