Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0: projekt ustawy

Tarcza Antykryzysowa

W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Jej rozwinięciem jest tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 projekt ustawy

W dniu 28 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy – o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0. 

Ponadto do Sejmu wpłynął poleski projekt ustawy o dofinansowaniu kosztów stałych przedsiębiorców w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19 autorstwa posłów Lewicy.  

Tarcza Antykryzysowa 3.0 projekt ustawy

DRUK NR 344- Rządowy projekt ustawy - o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej regulacji stanowią kontynuację polityk mających pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć one będą nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale pełnić mają także rolę instrumentów wpływających długofalowo na rozwój gospodarczy Polski.

DRUK NR 345 - Poselski projekt ustawy o dofinansowaniu kosztów stałych przedsiębiorców w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19

Poselski projekt ustawy określa zasady i tryb dofinansowania z budżetu państwa kosztów stałych przedsiębiorców w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie niewysępienia COVID-19, dalej jako, koszty stałe”.

W art. 1 ust. 2 projektu określono przykładowy katalog kosztów stałych, którymi mogą być m.in. zaplata za dostarczanie paliw gazowych lub energii, zaplata za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zaplata za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, rata leasingu, oplata roczna za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz składki na ubezpieczenia.