Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0: projekt ustawy

Tarcza Antykryzysowa

W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. W dniu 8 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Ponadto do Sejmu wpłynął poleski projekt tzw. Prawdziwej Tarczy Antykryzysowej autorstwa posłów PSL. Oba projekty rozpatrywane są wspólnie. 

DRUK NR 330 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznie.

DRUK NR 324 - Poselski projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Zdaniem autorów projektu przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie wprowadza rozwiązań, które pozwolą zachować miejsca pracy. Rozwiązania są niewystarczające zarówno w zakresie oczekiwań pracowników jak i pracodawców. W związku z tym przedstawili własny projekt tzw. Prawdziwej Tarczy Antykryzysowej.