Toczy się z Twoim udziałem postępowanie karne lub wykroczeniowe? Chciałbyś, żeby Twoja sprawa była prowadzona profesjonalnie? Rozwiązaniem dla Ciebie jest pomoc profesjonalnej Kancelarii. Pamiętaj, że pomoc prawna już na wczesnym etapie sprawy może mieć niebagatelny wpływ na wynik Twojej sprawy. Nasza Kancelaria może zaoferować Ci profesjonalną pomoc zarówno obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego.   

Sprawy karne

Sprawy karne medyczne

Sprawy karne skarbowe

Sprawy o wykroczenia

Sprawy karne wykonawcze

Sprawy dyscyplinarne

Adwokat w postępowaniu karnym

Jeśli jesteś podejrzanym, oskarżonym lub skazanym skorzystaj z pomocy obrońcy. Obrońca jest niezwykle ważną postacią w każdym postępowaniu karnym. To właśnie obrońca dba o interesy podejrzanego, oskarżonego lub skazanego. Zadaniem obrońcy jest nie tylko pilnowanie aby respektowane były prawa jego Klienta ale też zajmuje się składaniem pism i wniosków, uczestniczy w rozprawach i wykonuje wiele innych czynności. Nie martw się, że obrońca mógłby ujawnić Twoje sekrety – wiąże go tajemnica obrończa.

Pokrzywdzonym zaoferować możemy natomiast pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Pełnomocnik w sprawach karnych podobnie jak obrońca dba o interesy swojego Klienta.  Najczęściej pełnomocnik współpracuje w sprawie z prokuratorem. W niektórych przypadkach może jednak występować samodzielnie np. w sprawach z oskarżenia prywatnego. 

By szerzej spojrzeć na sprawę

Często sprawy karne wymagają specjalistycznej wiedzy z innych dziedzin niż prawo. Najczęściej będzie to medycyna, która okazuje się kluczowa we wszystkich sprawach, w których doszło do obrażeń ciała pokrzywdzonego. Dlatego, by zapewnić kompleksową pomoc naszym Klientom podjęliśmy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, w szczególności z zakresu medycyny sądowej. Współpracujący z nami specjaliści nie tylko służą radą w toku sprawy ale również przygotowują prywatne opinie, które mogą zostać wykorzystane w toku sprawy.

Obrońca aresztowanego

Czasami nasi Klienci już w wyprzedzeniem wiedzą, że mogą zostać aresztowani i z wyprzedzeniem udzielają adwokatom odpowiedniego upoważnienia do obrony. Najczęściej jednak takie aresztowanie jest zaskoczeniem zarówno dla aresztowanego jaki i dla jego rodziny. W takich sytuacjach upoważnienie do obrony może udzielić inna osoba np. rodzic, małżonek lub konkubent aresztowanego. Pozwala to na podjęcie przez obrońcę kontaktu z aresztowanym. Obrońca niezwłocznie skontaktuje się z aresztowanym w areszcie i uzyska jego osobiste upoważnienie do obrony. 

Pomoc także po wyroku

Nie w każdej sprawie można doprowadzić do uniewinnienia. Nie oznacza to, że w takiej sprawie adwokat jest zbędny. Nawet wówczas obrońca podejmuje walkę by do prowadzić do jak najłagodniejszego wyroku. Rola adwokata nie kończy się jednak wraz z prawomocnym wyrokiem skazującym. Skazany ma bowiem szereg możliwości by wpływać na wykonanie kary – przykładowo może walczyć o wykonywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, czyli w domu. Adwokat na tym etapie może pomóc dobrać właściwy środek prawny, przygotować odpowiednie dokumenty a także może reprezentować Klienta przed sądami. 

Strefa wiedzy - prawo karne oraz prawo wykroczeń

Marcin Chowaniec
Elżbieta Chowaniec
Marcin Chowaniec
Marcin Chowaniec
Marcin Chowaniec
Marcin Chowaniec
Marcin Chowaniec
Marcin Chowaniec
Marcin Chowaniec
Alicja Gradowska
Alicja Gradowska
Marcin Chowaniec

Sprawy karne

OBSZARY PRAKTYKI KARNEJ

Kancelaria oferuje usługi adwokata w sprawach karnych, w tym profesjonalną obronę, jak również reprezentację pokrzywdzonego w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania, zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym ewentualne postawienie zarzutów, jak i na etapie postępowania po przedstawieniu zarzutów (w fazie in personam), a nadto w trakcie postępowania sądowego. Ponadto Kancelaria oferuje prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie czy areszt.

sprawy karne

Co nas wyróżnia?

Doradztwo​

Kancelaria zapewnia konsultacje wydanych opinii przez biegłych z zakresu wielu nauk sądowych (m.in. kryminalistyki, medycyny sądowej, ruchu drogowego itp.),

Indywidualna wycena

Każda usługa wyceniana jest indywidualnie z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy przy zastosowaniu zasady minimalizacji kosztów Klienta.

Mobilność​

Kancelaria reprezentuje Klientów na terenie całego kraju.

Postępowania dyscyplinarne

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla uczestników postępowań dyscyplinarnych, w szczególności nauczycieli akademickich, zarówno na etapie postępowania wyjaśniającego przed rzecznikiem dyscyplinarnym jak i przed komisjami I i II instancji.

Sprawy karne medyczne

Specjalizacją Kancelarii objęte są sprawy karne medyczne, w szczególności sprawy z zakresu błędów medycznych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie spraw karnych medycznych. Więcej informacji na temat spraw o błędy medyczne znajdziesz tutaj.

Zadzwoń do nas

tel: +48 576 569 866

Napisz do nas

mail: kancelaria@gcadwokaci.pl

Znajdź nas

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45, 41-250 Czeladź

Godziny pracy

pon. - czw.: 9:00 - 17:00
pt.: 9:00 - 14:00