Przejdź do treści

GC Adwokaci

Publikacja: Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka

Adwokat Alicja Gradowska i adwokat dr Marcin Chowaniec opublikowali wspólnie artykuł naukowy “Odpowiedzialność cywilna biegłego za wydaną opinię” w Księdze pamiątkowej dedykowanej Profesorowi Tadeuszowi Widle “Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka.”. Jesteśmy dumni z kolejnej publikacji naszego zespołu.

Profesor Tadeusz Widła

Profesor Tadeusz Widła zmarł 7 października 2020 r. Był wybitnym kryminalistykiem i wspaniałym nauczycielem akademickim. Specjalizował się w badaniach pisma ręcznego, w szczególności sygnatur malarzy. Był m.in. kierownikiem Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1992–2019. Prof. dr hab. Tadeusz Widła był cenionym autorem monografii poświęconych między innymi psychofizjologii pisma, a także podręczników akademickich oraz ponad 200 artykułów naukowych.

Profesor Tadeusz Widła był też znakomitym Mentorem kolejnych pokoleń polskich prawników. Mecenas dr Marcin Chowaniec był jednym z ostatnich doktorantów, którzy mieli zaszczyt przygotowywać swoją rozprawę doktorską w katedrze kryminalistyki kierowanej przez Mistrza.  

Źródło: https://ptps.com.pl/2020/10/07/zmarl-prof-tadeusz-widla/

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle

Kiedy w 2020 r. myśli skupiały się na przygotowaniach uroczystości jubileuszowych 70-lecia urodzin Prof. zw. dr hab. Tadeusza Widły, nikt nie przypuszczał, że uroczystości jubileuszowej nie będzie. Przez śmierć Jubilata nie możemy uczcić jubileuszu, ale możemy uhonorować osiągnięcia Pana Profesora Księgą Pamiątkową.

Przyjaciele, uczniowie i współpracownicy postanowili, że w imię uznania, szacunku i podziękowania oraz dla uczczenia pamięci swojego Mistrza w Księdze Pamiątkowej przed artykułami umieszczone zostaną wspomnienia. Nie ingerowano w treść wspomnień, gdyż – jak słusznie stwierdził Pan Profesor Jan Widacki – każdy ma prawo do swoich wspomnień i swojej pamięci. Mając na uwadze, że obejmują one okres półwiecza – miejscami mogą być niedokładne. Przecież rożni ludzie mają prawo zapamiętywać to samo wydarzenie w zupełnie rożny sposób. Mamy nadzieję, że przelana na papier pamięć i wielość wspomnień najwierniej odzwierciedli historię związaną z życiem Naszego Pana Profesora – odtworzy zapamiętane w pamięci przyjaciół obrazy z przeszłości.

Księga Pamiątkowa dedykowania Profesorowi Tadeuszowi Widle powstała pod redakcją naukową dr hab. Doroty Zienkiewicz. Księga zawiera nie tylko wspomnienia bliskich współpracowników Profesora, ale również ponad 50 artykułów naukowych z dziedziny kryminalistyki. 

Odpowiedzialność cywilna biegłego za wydaną opinię

Przyczynkiem do opracowania artykułu było podjęcie tej tematyki przez prof. T. Widłę w jednej ze swoich ostatnich glos – glosy krytycznej do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2019 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V ACa 266/18. W przedmiotowej publikacji prof. T. Widła podjął niezwykle ciekawą i słuszną polemikę ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego. Coraz większe wątpliwości budzą opinie biegłych, którzy, odbywając jedynie wątpliwej jakości kursy, wpisują się na listę biegłych sądowych, a ich opinie stanowią podstawę wyroków sądów. Czy biegły sądowy powinien zatem ponosić odpowiedzialność cywilną za wydaną nierzetelną opinię? W artykule podejmujemy próbę odpowiedzi na to pytanie.

Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej

7 października 2021 r., w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Tadeusza Widły, w budynku Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej żonie oraz synowi Profesora. W wydarzeniu uczestniczyły wybitne osobistości ze świata kryminalistyki, a także przedstawiciele instytucji oraz osoby współpracujące z Profesorem. Z ramienia GC Adwokaci w wydarzeniu uczestniczyli adw. Alicja Gradowska oraz adw. dr Marcin Chowaniec.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8