Przejdź do treści

GC Adwokaci

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze powstał z myślą o poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu problemu smogu poprzez  wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program zakłada finansowe wsparcie przy inwestycjach w wymianę pieca i ocieplenia budynku jednorodzinnego. Kto i na jakich zasadach może się starać o dotację z Programu Czyste Powietrze? 

Jakie są formy pomocy?

Program Czyste Powietrze składa się z 2 części – pierwszej podstawowej oraz drugiej rozszerzonej.  Program zakłada możliwości dofinansowania inwestycji w wymianę źródła ciepła lub poprawę efektywności energetyczną budynków jednorodzinnych (np. ocieplenie budynku) w formie:

Kwota dotacji jako może zostać przyznana w ramach programu różni się w zależności od tego na co dotacja ma zostać przeznaczona. Najwyższa kwota dotacji obecnie wynosi 30.000,00 zł w ramach pierwszej części Programu oraz 37.000,00 zł w ramach drugiej części Programu. Kwota jaka faktycznie zostanie przyznana obliczana jest przez przez właściwy wskaźnik określony w poniższej tabeli. 

czyste powietrze - tabela

Program Czyste Powietrze - kto może skorzystać?

Z podstawowego poziomu dofinansowania programu Programu skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Z rozszerzonego poziomu dofinansowania programu Programu skorzystać mogą natomiast osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.400,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.960,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gdzie składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze można składać na oficjalnej stronie Programu. Tam też można znaleźć szczegóły dotyczące dofinansować oraz listę gmin biorących udział w drugiej części Programu. 

Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu powietrza

Podstawowym celem Programu jest poprawa jakości powietrza. Pamiętajmy, że korzystnie z przestarzałego pieca może nie tylko zagrażać naszemu zdrowiu ale powoduje również ryzyko otrzymania mandatu za zanieczyszczanie powietrze. Przypominamy bowiem, że odpowiednie służby mają uprawnienia do badania jakość spalin produkowanych przez nasze piece.