Przejdź do treści

GC Adwokaci

Prawomocne umorzenie postępowania przeciwko lekarzowi przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

Z satysfakcją informujemy o pomyślnym zakończeniu sprawy Klienta kancelarii – lekarza, wobec którego toczyło się postępowanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej. Zarzuty stawiane lekarzowi dotyczyły rzekomych zaniedbań i postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, w tym postawienie niewłaściwej diagnozy i zastosowanie niewłaściwego leczenia wobec pacjenta. Wnikliwa, krytyczna analiza zgromadzonego materiału dowodowego w korelacji ze specjalistyczną wiedzą medyczną wzbogaconą o doświadczenie naszych konsultantów pozwoliło na skuteczne podważenie stawianych zarzutów.