Przejdź do treści

GC Adwokaci

Powstanie specjalny sąd do walki z hejtem i fake newsami?

sąd do walki z hejtem i fake newsami

Podejmując walkę z rozprzestrzeniającym się w Internecie hejtem i fake newsami Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o ochronie wolności słowa w Internecie. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie nowych zasad działania w sytuacji zamieszczenia treści hejterskich lub fake newsów. Ponadto projekt zakłada utworzenie specjalistycznego sądu do walki z hejtem i fake newsami – Sądu Ochrony Wolności Słowa. 

Czym jest hejt i fake news?

Zjawisko hejtu nie posiada definicji prawnej. Dlatego też celem zdefiniowania pojęcia hejtu należy sięgnąć do definicji stosowanej w języku potocznym. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje hejt jako obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie. Coraz częściej pojawiają się także głosy, że hejt niejako wychodzi już z Internetu i określenie to może dotyczyć wszystkich złośliwych lub agresywnych komentarzy.

Fake newsem określamy nieprawdziwe, fałszywe wiadomości, najczęściej rozpowszechniane przez tabloidy w celu wywołania sensacji, bądź zniesławienia kogoś (tak Słownik Języka Polskiego PWN). Podobnie jak hejt fake newsy nie posiadają definicji prawnej, 

sąd do walki z hejtem i fake newsami

Nowe zasady pstępowania z treściami niezgodnymi z polskim prawem

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z projektem ustawy, serwisy społecznościowe będą mogły usuwać wpisy lub blokować konta użytkowników tylko jeśli treści na nich zamieszczone naruszają polskie prawo. W razie usunięcia treści lub zablokowania konta jego użytkownik będzie miał prawo złożenia skargi do serwisu. Projekt przewiduje też złożenie do serwisu społecznościowego skargi na publikacje zawierające treści niezgodne z polskim prawem – z żądaniem ich zablokowania.

W obu przypadkach serwis w ciągu 48 godzin będzie musiał rozpatrzyć skargę. Jeśli wyda decyzję odmowną, będzie można zwrócić się do sądu. Zdaniem autorów Ministerstwa Sprawiedliwości zaproponowane rozwiązania mają wykluczyć sytuacje gdy portale usuwają wpisy lub blokują konta bez wyraźnej przyczyny.

Sąd do walki z hejtem i fake newsami

Jednym z podstawowych założeń projektu ma być utworzenie specjalistycznego sądu do walki z hejtem i fake newsami czyli Sądu Ochrony Wolności Słowa. Sąd ten miałby zostać utworzony w jednym z sądów okręgowych i rozpoznawać sprawy z obszaru całego kraju. Postępowanie przed tym sądem miałoby być całkowicie elektroniczne i trwać najwyżej 7 dni. 

sąd do walki z hejtem i fake newsami

Ślepy pozew - gdy niewiadomo kogo pozwać

W ramach walki z hejtem w Internecie autorzy projektu zaproponowali wprowadzenie instytucji tzw. “ślepego pozwu” . Znalazłby on zastosowanie w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, gdy osoba pokrzywdzona wpisem w Internecie nie zna danych personalnych autora wpisu. Obecnie w takich sytuacjach osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, szukają wsparcia w Policji celem ustalenia autora wpisu. Po ewentualnej nowelizacji nie byłby to już konieczne i do skutecznego wniesienia pozwu o ochronę dóbr osobistych wystarczyłoby wskazanie adresu URL, pod którym zostały opublikowane obraźliwe treści, daty i godziny publikacji oraz nazwy profilu lub loginu użytkownika.

sąd do walki z hejtem i fake newsami

Treść projektu ustawy

Zaznaczamy, że projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany. Dlatego też nie znane są jeszcze szczegółowe rozwiązania zaproponowane przez autorów projektu. Komentatorzy, choć chwalą podjęcie próby walki z hejtem i fake newsami, wstrzymują się z wyrażaniem opinii o projekcie.