Przejdź do treści

GC Adwokaci

Plany zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi

Istotnym elementem wpływającym na decyzję o rozpoczęciu inwestycji budowlanej jest treść planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w miejscu planowanej inwestycji. Treść planu zagospodarowania przestrzennego wpływa nie tylko na dopuszczalność inwestycji ale również na jej kształt. 

Celem ułatwienia ustalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeladzi Kancelaria GC Adwokaci przygotowała poglądową mapę zawierająca naniesione obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego wraz z odnośnikami do planów. 

Wszystkie obowiązujące jak i uchylone plany zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronie BIP miasta Czeladź. Tam też dostępne jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, które zawiera ogólne kierunki urbanistyczne w Czeladzi i może okazać się pomocne gdy dany teren nie został objęty planem zagospodarowania przestrzennego.