Przejdź do treści

GC Adwokaci

Pies bez smyczy? Możesz dostać mandat

Właściciele czworonogów często borykają się z problemem, czy na spacer z psem zabrać smycz i kaganiec, czy obejść się bez nich. Smycz i kaganiec niewątpliwie są bardzo niewygodne dla pupila. Czy właściciel psa musi wyprowadzać go na smyczy i w kagańcu? Czym ryzykuje, rezygnując ze smyczy i kagańca? Czy pies bez smyczy to ryzyko?

Zwierzę to także obowiązki

Nasi pupile wymagają od swoich właścicieli nie tylko sporej dozy miłości ale również odpowiedzialności, w tym zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Właściciel zwierzaka powinien zadbać nie tylko o bezpieczeństwo samego pupila, ale także innych ludzi. Jego obowiązkiem jest zachowanie zwykłych środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia danego gatunku oraz tych nakazanych bezpośrednio przepisami prawa.

Pamiętajmy także, że konieczność zachowania środków ostrożności związanych z trzymaniem zwierzęcia dotyczy nie tylko posiadaczy psów. Powyższa zasada dotyczy bowiem również posiadaczy wszystkich innych zwierząt domowych  (kotów, papug, chomików itp.) oraz hodowlanych (krów, świń, gęsi itp.). Nie dajmy się zwieść pozorom – na co dzień kochani pupile w sytuacji zagrożenia potrafią podjąć bardzo skuteczną obronę, która może oznaczać podrapania, ugryzienia czy podziubania. Dlatego na właścicielu zwierzaka ciąży obowiązek zachowania zwykłych środków ostrożności, a także tych nakazanych bezpośrednio przez prawo. 

Szczególny nacisk kładzie się na zachowanie środków bezpieczeństwa przez właścicieli pupili należących do tzw. ras niebezpiecznych oraz zwierzaków, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. 

Zgodnie bowiem z art. 77 kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Kto natomiast dopuszcza się tego czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Czy prawo nakazuje wyprowadzać psa na smyczy?

Prawo nie nakłada wprost na właścicieli czworonogów obowiązku wyprowadzania pupili na spacer na smyczy i z kagańcem.  Czasami obowiązek wyprowadzania psa na smyczy oraz kagańcu może natomiast wynikać z konieczności zachowania zwykłych środków ostrożności wymaganych przy danych rasach. Właściciel czworonoga powinien przede wszystkim spełnić warunek panowania nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne.

Spełnienie warunku panowania nad zwierzęciem w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo publiczne nie wymaga zawsze np. spacerowania z psem znajdującym się na smyczy lub w kagańcu. Prowadzenie na smyczy i w kagańcu psów niektórych ras także może nie zapewniać bezpieczeństwa. Ponadto, niektóre psy, niebędące na liście ras psów niebezpiecznych, a wykazujące agresywność, powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu. Trudno natomiast wymagać od właściciela używania kagańców wobec psów, które ze względu na swoją wagę i wielkość mogą być z łatwością trzymane na smyczy. Zwykłe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia określa się jako tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla danego gatunku zwierzęcia, dodatkowo uzależnione od jego cech osobniczych i ewentualnego, potencjalnego zagrożenia. Środki nakazane to środki, o jakich mowa w wielu ustawach, m.in. w ustawie o ochronie zwierząt czy w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

W konsekwencji niebezpieczny pies bez smyczy przysporzyć swojemu właścicielowi nie lada problemów. W szczególności właściciele psów ras niebezpiecznych powinni zachować ostrożność w miastach, w których panuje duże zagęszczenie ludności. 

Co gmina to obyczaj

Choć nie ma ogólnopolskiego nakazu wyprowadzania wszystkich psów na smyczy i w kagańcu to nie powinniśmy zapominać, że spora liczba gmin wprowadziła obowiązek wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Gmina ma możliwość wprowadzenia takiego obowiązków w drodze uchwały Rady Gminy jako prawo miejscowe. Dlatego właściciel czworonoga powinien ustalić czy w jego gminie istnieje taki obowiązek.

Co się dzieje gdy gmina wprowadzi obowiązek wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu? W takiej sytuacji obowiązek ten staje się “nakazanym środkiem bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt”. To właśnie w takich sytuacjach właściciel nawet takiego malucha jak york może ryzykować odpowiedzialnością za brak smyczy lub kagańca. 

Wyjaśniamy także, że część uchwał o obowiązku wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu jest kwestionowana i w niektórych sytuacjach uchwała taka może zostać uchylona w ramach odpowiedniego postępowania jako niezgodna z prawem. 

Pies bez smyczy lub kagańca? Nawet 500 złotych mandatu

10 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Nowe przepisy podnoszą dotychczasowe stawki mandatów, między innymi tych związanych z zachowywaniem środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt.

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia mandatem karnym w wysokości od 50,00 do 250,00 złotych. Natomiast niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka (w szczególności rasy niebezpieczne) zagrożone będzie zaś mandatem karnym w wysokości 500,00 złotych.

Gdy pies ugryzie

Pies bez smyczy to nie tylko ryzyko mandatu. Właściciel czworonoga decydujący się na spacer bez smyczy i kagańca powinien wziąć pod uwagę także ryzyko pogryzienia. Gdy do tego dojdzie właściciel ryzykuje odpowiedzialnością karną za spowodowanie obrażeń ciała oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą za doznaną szkodę i krzywdę.