Przejdź do treści

GC Adwokaci

MASZ PRAWO DO SWOICH PRAW – prawa osoby zatrzymanej

W związku z ostatnimi kontrowersyjnymi i bulwersującymi opinię publiczną działaniami organów ścigania (w szczególności Policji), polegającymi na masowym zatrzymywaniu demonstrantów w Warszawie, odmawianiu obrońcom kontaktu z klientami oraz osobami najbliższymi, przypominamy Państwu jakie prawa bezwzględnie przysługują każdemu zatrzymanemu.

Prawa osoby zatrzymanej

Masowe zatrzymywanie demonstrantów w Warszawie

W czasie piątkowych protestów przeciw tymczasowemu aresztowaniu aktywistki LGBT, policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. To sprowokowało kolejne manifestacje przeciwko zatrzymaniom. Policja mówi o agresji demonstrantów. (źródło: http://www.tvn24.pl). Zatrzymanym Policja utrudniała lub wręcz uniemożliwiała kontakt z obrońcami.

Art. 42. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 

  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom organów ścigania wskazując, iż kontakt z obrońcą to podstawowe, konstytucyjne prawo każdej osoby zatrzymanej, a każde ograniczenie tego prawa traktować należy jako poważne naruszenie praw i wolności obywatelskich.