Przejdź do treści

GC Adwokaci

Laureaci II edycji Potyczek Prawnych

Laureaci II edycji Potyczek Prawnych

Laureaci II edycji Potyczek Prawnych

Po długiej naradzie i rozważeniu różnych wariantów organizacji finału drugiej edycji konkursu Potyczki prawne Organizator I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich w porozumieniu z Wyższa Szkoła Humanitas postanowili przyznać bez przeprowadzania rozgrywki finałowej I miejsce ex aequo dwóm reprezentacjom: I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach i IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu.

Niestety, sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie jest na tyle dynamiczna i nieprzewidywalna, że nie sposób było z wyprzedzeniem zaplanować finał na konkretny termin i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, nad czym bardzo ubolewamy. Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego i umiejętności reprezentacji, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu.

Ideą „Potyczek prawnych” jest podnoszenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych. Zapoczątkowany został przez I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich poprzez zorganizowanie I edycji konkursu w siemianowickim Parku Tradycji. Pomysłodawcą jest Michał Szwestka – nauczyciel edukacji prawnej. Do rywalizacji zaproszone zostało IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, które podjęło wyzwanie i w dużym stopniu przyczyniło się do powodzenia tegoż przedsięwzięcia. Obecnie obydwie szkoły zaangażowały się w organizację II edycji konkursu.

Laureaci II edycji Potyczek Prawnych

I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach

Natalia Bzik🥇, Magdalena Guzikowska🥇, Izabela Skiba🥇 opiekun: mgr Sylwia Plewa🥇

IX LO im. W. Szymborskiej w Sosnowcu

Weronika Mączka🥇, Tomasz Bieniek🥇, Bartosz Krzystanek🥇 opiekun: dr Leszek Śliwiński🥇

GC Adwokaci z Potyczkami Prawnymi

Kancelaria GC Adwokaci objęła patronatem oraz ufundowała nagrody dla zwycięzców II edycji Potyczek Prawnych. Nasi adwokaci Alicja Gradowska i Marcin Chowaniec uczestniczyli w półfinałach II edycji Potyczek Prawych jako członkowie jury konkursu. 

Nasz Zespół kieruje szczególne wyrazy uznania do Pana Michała Szwestki. Pan Michał Szewstka, pomysłodawca konkursu i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, w organizację konkursu, pozyskanie sponsorów oraz przygotowanie młodzieży włożył niezwykły wręcz nakład pracy i zaangażowania. Widząc zaangażowanie Pana Michała życzymy wszystkim uczniom takiego nauczyciela.