Przejdź do treści

GC Adwokaci

Jak zarejestrować broń pneumatyczną?

Broń pneumatyczna

Każdy nabywca broni pneumatycznej zobowiązany jest do rejestracji tej broni. Uchybienie tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie i w konsekwencji kary aresztu lub grzywny. Kiedy i jak zarejestrować broń pneumatyczną?

Każdy nabywca broni pneumatycznej zobowiązany jest do rejestracji tej broni. Uchybienie tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie i w konsekwencji kary aresztu lub grzywny. Kiedy i jak zarejestrować broń pneumatyczną?

Czy każda wiatrówka podlega rejestracji

Nie. Urządzenia pneumatyczne dzieli się na wiatrówki o mocy znamionowej do 17 J oraz broń pneumatyczną o mocy znamionowej powyżej 17 J. Obowiązkowej rejestracji podlega tylko broń pneumatyczna.    

Kto nie może dokonać rejestracji

Zarejestrować broni pneumatycznej, a tym samym jej posiadać nie może osoba, która:

  • nie ukończyła 18 roku życia,
  • nie przedstawiła orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią lub
  • skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

W jakim czasie należy dokonać rejestracji

Rejestracji należy dokonać w ciągu 5 dni od dnia nabycia broni pneumatycznej.

Jak zarejestrować broń pneumatyczną

Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni. Rejestracji dokonuje Komendant Powiatowy (Miejski) Policji na podstawie wniosku nabywcy zawierającego pełne dane nabywcy, dowodu nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży), orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego i informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Do wniosku należy dołączyć 2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm oraz potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.

Ile kosztuje rejestracja broni pneumatycznej

Koszt rejestracji broni pneumatycznej obejmuje opłatę skarbową od rejestracji w kwocie 84,00 zł oraz koszt badań lekarskich, których koszt możne opiewać na kilkaset złotych. 

Inne obowiązki związane z posiadaniem broni pneumatycznej

Posiadacz broni pneumatycznej zobowiązany jest do:

  • pisemnego zawiadomienia organu dokonującego rejestracji broni pneumatycznej o zmianie swojego miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany tego miejsca (art. 26 ustawy o broni  amunicji)
  • pisemnego poinformowania organu rejestrującego o stwierdzeniu utraty takiej broni w terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia jej utraty (art. 25 ustawy o broni  amunicji)

Skutki zaniechania rejestracji

Posiadanie broni pneumatycznej bez wymaganej rejestracji stanowi wykroczenie z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, zagrożone alternatywnie aresztem lub karą grzywny.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8