Przejdź do treści

GC Adwokaci

GC Adwokaci z VII edycją akcji Moja Konstytucja

Moja Konstytucja

W dniach 21 – 26 października 2019 r. odbywała się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego – Moja Konstytucja, w ramach którego prawnicy z całej Polski prowadzą lekcje z młodzieżą licealną na temat Konstytucji, praw człowieka i obywatela. Tematem tegorocznej edycji była wolność słowa oraz mowa nienawiści.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promuje się świadome obywatelstwo i zachęca młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto.” To słowa Prof. Ewy Łętowskiej wypowiedziane w związku z organizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja. Podczas wydarzenia prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, sędziowie, pracownicy naukowi, pracownicy organizacji pozarządowych) udają się do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, aby przeprowadzić lekcje na temat znaczenia Konstytucji.

Z ramienia GC Adwokacji adw. Alicja Gradowska prowadziła zajęcia w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich. Podczas zajęć uczniowie zostali wyposażeni w narzędzia, umożliwiające im rozpoznanie zjawiska mowy nienawiści i skuteczną obronę przed nią. 

Znakiem rozpoznawczym akcji jest #MojaKonstytucja