Przejdź do treści

GC Adwokaci

GC Adwokaci w ramach akcji Adwokaci lekarzom w walce z koronawirusem

Kancelaria GC Adwokaci przyłączyła się do akcji Adwokaci lekarzom w walce z koronawirusem. W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 adwokaci uczestniczący w akcji będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom oraz innym pracownikom medycznym w sprawach związanych z ich sytuacją zawodową, prawami i obowiązkami.

Nieodpłatna pomoc prawna w ramach akcji “Adwokaci lekarzom w walce z koronawirusem” będzie realizowana na podstawie porozumienia, które Izba Adwokacka w Katowicach zawarła z samorządami i stowarzyszeniami medycznymi: Śląską Izbą Lekarską, Śląską Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych, Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych, z członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Porady udzielane będą telefonicznie lub drogą mailową.

Zachęcamy równie do zapoznania się z serią artykułów “COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty – Q&A